Tag : старши експерт

Общество

РУО-Благоевград обяви списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт“

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД – 09 – 72/ 17.01.2017г., на министъра на образованието и науката реши: І. Допускат се до конкурс следните...
Общество Последни новини

РУО – Благоевград обяви нов конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“

Нов конкурс за длъжността „старши експерт“ обяви РУО-Благоевград, крайният срок за подаването на документи е 23.01.2017 г. включително. Основната цел на длъжността „старши експерт по...