Tag : добив

Общество Последни новини

В община Гърмен: Над 93 000 лв. ще бъдат инвестирани в добив на скалнооблицовъчни материали

Дружеството „Стоун Филе“ ООД, село Гърмен, ще добива скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Ореше“, участъци „Северен“ и „Южен“. Това е регламентирано в решение на...
Общество Последни новини

От 15 август започва добивът на дърва за огрев на корен от местното население в района на Кюстендил

Общо 12 513 пространствени кубически метра дърва за огрев по такса на корен имат готовност да предоставят на местното население за новия отоплителен сезон „ДГС...