В община Гърмен: Над 93 000 лв. ще бъдат инвестирани в добив на скалнооблицовъчни материали

c9b11cee3cc837d916db346d02cd2531

Дружеството „Стоун Филе“ ООД, село Гърмен, ще добива скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Ореше“, участъци „Северен“ и „Южен“.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на вчерашното му заседание, с което се одобрява сключването на договор с посочения кандидат концесионер. Находище „Ореше“ се намира в община Гърмен, област Благоевград, като концесионната площ е с размер 28.8 декара. Концесията се предоставя за срок от 30 години. Очаква се постъпленията от концесионни плащания за периода на концесията да достигнат 430 хил. лв. без ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е община Гърмен. За обезпечаване на производствената си дейност „Стоун филе“ предвижда над 93 хил. лв. инвестиции.

Comments

comments