Tag : гнайси

Общество Последни новини

В община Гърмен: Над 93 000 лв. ще бъдат инвестирани в добив на скалнооблицовъчни материали

Дружеството „Стоун Филе“ ООД, село Гърмен, ще добива скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Ореше“, участъци „Северен“ и „Южен“. Това е регламентирано в решение на...