Общинската избирателна комисия ще реши в срок до 3 дни дали да отстрани кмета на община Благоевград – Атанас Камбитов

Atanas-Kambitov

Общинската избирателна комисия в Благоевград, с председател Елена Панчева, заседава днес по казуса с кмета Атанас Камбитов.

Както „БЛАГОЕВГРАД НЮЗ“  писа, основанията на ОИК за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов са налице, тъй като при справка в Търговския регистър, според която между 25 септември и 3 октомври 2017 година кметът на Благоевград е бил вписан като управител и едноличен собственик на капитала на дружество „СТАРТ 2015“ ЕООД.

„Законът за местното самоуправление и местната администрация“ е категоричен : Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

„ Заседавахме днес в 12 часа и решихме да изпратим писмо за официална информация от Търговския регистър. До три дни трябва да получим информация и да вземем решение“, обясниха от Общинската избирателна комисия в Благоевград.

Общинският съветник от ПП „Народен съюз“ от ОбС-Благоевград Злата Ризова, сезира вчера компетентния орган в лицето на Общинска избирателна комисия, по повод нарушението на кмета на община Благоевград.

oik

 

Така на практика, до три дни ще стане ясно дали кметът Атанас Камбитов, ще бъде отстранен от ръководния пост в община Благоевград, съобщи информационна агенция „Региона“.

 

Comments

comments