Информационна среща за създаване на бизнес и предприемачество ще се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

юзу

Как да започна собствен бизнес? Какво ми трябва, за да съм успешен предприемач? Откъде мога да получа финансиране за бизнес идеите си? Как да се включа в безплатна обучителна програма по всички аспекти на предприемачеството?

Отговорите на всички тези въпроси, както и на много други, ще получите на Информационната среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива, която ще се проведе на 21 ноември 2018 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 102 на Учебен корпус 1. Събитието се организира със съдействието на Центъра за кариерно развитие към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Целта на срещата е да запознае студентите от Югозападния университет с възможностите, които биха могли да ползват като участници в проекта, който включва също така серия от безплатни обучения, менторска подкрепа и консултации.

В рамките на информационната среща студентите ще имат възможността да се запознаят с експертизата на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България), както и да дискутират конкретни практически примери и решението на казуси, с които биха се сблъскали в работата си като предприемачи. На самата среща студентите могат да заявят участието си в безплатна обучителна програма, която ще включва 10 модула с теми, обхващащи всички аспекти на подготовката им като предприемачи. Най-успешните участници ще получат допълнителна подкрепа за стартиране на жизнеспособен бизнес: консултации за достъп до финансиране и развитие на бизнес идеи, включване в майсторски клас CEED Top Class, както и Пакет Start-up фундамент.

Проектът „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ ще осъществи ефективни действия за подпомагане на инициативни лица, желаещи да създадат и развият собствен бизнес в Югозападния планов регион.

Предвидената подкрепа за стартирането на самостоятелен бизнес и развитието на предприемачеството ще даде нови хоризонти за професионално развитие на голяма група от бъдещи предприемачи, включително и безработни, както и на младежите до 29 г. и студенти.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Comments

comments