Фирма на активисти на ГЕРБ сече гората, по пътя към хижа „Беласица“. Сигналът стигна до министър Танева, петричани очакват отговори

В края на месец март, жители на Петрич ни сигнализираха за поголовно изсичане на гората, по пътя за хижа „Беласица“. /вижте повече тук/

Хората в Петрич бяха притеснени, отговорите на институциите незадоволителни. Сигналите продължиха, защото петричани демонстрираха непримиримост.  Месец по-късно, когато депутат от ГЕРБ реши, да се включи в темата изпращайки въпроси до директора на ТП „Държавно горско стопанство Петрич”  и огласяйки отговора му, се оказа, че няма нищо случайно . Фирма на активисти на ГЕРБ сече гората, след спечелен търг, залесяване след мероприятието не се предвижда. 

 

Сигнали и отговори

Още тогава сигнализирахме в общината, от където получихме завоалиран отговор, който прехвърли отговорността към ТП „ДГС Петрич“:

Във връзка със сигнал на жители на община Петрич  относно изрязване на „голяма част от гората, по пътя за хижа „Беласица“  и отправени въпроси към Общинска администрация- Петрич, Ви предоставям следния отговор по поставените въпроси:

от снимковия материал, приложен към сигнала, е видно изрязването на дървета  по пътя за хижа „Беласица“.  

Района след НСБ „Цар Самуил“ на юг,  в посока планина Беласица,  представляват държавни горски територии, за които се изработват горскостопански планове съгласно чл.13, ал.1 от Закона за горите.

Последният горскостопански план за  ТП „Държавно горско стопанство Петрич” е одобрен през 2019г. С този план са планувани всички горскостопански  мероприятия, които се извършват в 10 годишен срок на територията на стопанството.

Отдел „Екология“ при Общинска администрация – Петрич не е издавала  разрешения за извършване на сеч в държавна горска територия, тъй като няма правомощия за издаване   разрешения за сеч, включително и за извършване на други мероприятия на територията на стопанството.

Управлението на държавния горски фонд, охраната на всички гори и земи от горския фонд и контролът на дейностите, извършвани в тях, както и контролът при транспортирането и преработването на дървесината и страничните ползвания се осъществяват от Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.

За всички планувани мероприятия и дейности, които се извършват на територията на ТП „Държавно горско стопанство Петрич”, включително маркиране, предвидени сечи, компенсаторно залесяване, възлагане на изпълнение на мероприятията  и др. е необходимо да се обърнете към ТП „Държавно горско стопанство Петрич”.“, ни написа Антоанета Ангелова – началник отдел „Екология“ при ОА-Петрич, тогава.

Сечта продължи и през целия април, заради което жители на Петрич изпратиха сихнал до Министъра на земеделието Десислава Танева.  Тази реакция и активността в социалните мрежи провокира реакциите и на местен депутат, която обаче хората определят като закъсняла.

Само ден след изпратения в Министерството сигнал, в социалните мрежи, депутатът на ГЕРБ от Петрич Георги Динев, публикува снимки, с които да покаже, че също е загрижен за проблема, както и че  в тази връзка е писал до директора на ТП „Държавно горско стопанство Петрич”. 

 Целта вероятно е, да се покаже загриженост към притесненията на хората от негова страна,  а петричани се ядосаха още повече, защото заподозряха, че се опитват, да ги заблудят.

Динев публикува и отговор, който предизвика повече въпроси, отколкото имаше преди и породи сериозни съмнения към горското стопанство, фирмата, която изсича гората, обвързаността й с ГЕРБ и незадоволителните отговори на директора на стопанството Христо Делин.

 

Динев задава три въпроса, които според нас не получават пълен и адекватен отговор, или поне такъв, какъвто хората в Петрич очакват.

 

 

 

 

 

От написаното от Делин  е видно, че са изрязани дървета, защото са на 60 години.  Обяснява се още, че няма да има залесяване,  поставяйки акцент  върху  акацията, защото не трябва да се залесява след нея. За останалите дървесни видове не се споменава нищо.

Отговорът на Делин е завоалиран, както този на главния еколог, но пък дава яснота коя е фирмата, която спечелила поръчката за сечта на гората. А тя, не е никак случайна, защото собствениците са активисти на партия ГЕРБ – Веселин Бисерински /общински съветник от ГЕРБ през 2011-2015 г./, Димитър Митушев /член на общинското ръководство на ГЕРБ от 2010 г./

 

 

Кои са Бисерински и Митушев?

 

Двамата съдружници не за първи път попадат в полезрението на хората в Петрич, въпреки, че депутатът Динев изглежда изненадан от това, че те представляват фирмата, режеща гората по пътя за хижа „Беласица“.

Припомняме, че друга тяхна фирма – „Пролак” ООД , през 2018 година бе свързана с бизнес с опасни химикали и тогава предизвика сериозен дебат по темата. Бизнесмените  искаха да изградят навес с обща застроена площ от 300 кв.м, в село Дамяница,  под който да  разфасоват химикали – сярна киселина, солна киселина, натриев хипохлорид, сода каустик и амониева вода.

Теренът, върху който „Пролак” ООД искаше да  разлива опасни химически вещества, бе купен от нея в началото на 2011 г. от Министерството на земеделието. Тогава фирмата си напазарува 227 декара в землищата на санданските села Вълково, Поленица, Дамяница и Хърсово срещу общо 166 000 лв., или по 0.73 лв. за кв.м. През юни същата година дружеството си купи от същото министерство и 3.2 дка край Петрич за 1700 лева.

Двама от съдружниците в „Пролак”  и „Айко 12 “ от години са съдружници  в други фирми със сина на бившия петрички депутат от ГЕРБ Димитър Танев – Венцислав.

През 2014 година фирма „Мила Стил” ООД на Венцислав Танев, Димитър Митушев и Веселин Бисерински получила субсидия за пасища в размер на  112 000 лева, другата им фирма „Ипсилон” ООД е субсидирана за пасища с 222 100 лева, след като в предходните години получи за същото 97 034 лв. за 2012 г. и 232 889 лв.  за 2013 г..

Трета фирма „Сигма” ЕООД със съдружници Веселин Бисерински, Димитър Митушев и Николай Стоянов, който също е от общинското ръководство на ГЕРБ – Петрич, получила за кампания 2013 евросубсидии от 86 958 лева, а за  2014  г. – 67 300 лева.

Фирма „Айко Петрич” със съдружници Димитър Митушев и Веселин Бисерински пък взела субсидии за пасища през 2014 г. в размер на 25 942 лева. Така общата сума, която са получили четирите герберски фирми, само за кампания 2014 г. е в размер на 427 342 лева.

Допълнителен  детайл е, че 3 от тези 4 фирми са получили и субсидии за агроекология: „Айко” – 4460 лева, „Ипсилон” – 98 537 лв., и „Сигма” – 40 790 лева.

Предизборен лозунг на ГЕРБ, на който присъства Бисерински
Предизборен лозунг на ГЕРБ, на който присъства Бисерински

 

Въпросите са повече от отговорите

Фактите са красноречиви, собствениците на фирмата, която изсича гората над Петрич е на хора свързани с ГЕРБ. Възможно ли е в такъв случай, депутатът от ГЕРБ и кметът от същата партия да не знаят за това, а да са го научили чак след отговора на директора на ТП „Държавно горско стопанство Петрич” ? 

Защо в отговора липсва информация за буките, черния бор и брезите и другите видове дървета, които са изрязани, а се говори само за акациите?

Имитира ли се загриженост, докато се прикриват нередности?  Ако не е така,  много би ни се искало, Георги Динев да каже, дали е доволен от отговора на  Христо Делин.  Както и какво ще направи, ако споделя нашето мнение, че написаното от Делин е непълно, заблуждаващо и цели прикриване на важни обстоятелства.

Продължаваме да следим темата и се надяваме, че докато намерим всички отговори, гората все още да е там и да не изчезне напълно.

 

 

Comments

comments