Димитър Маргаритов за приетите наскоро нови правомощия на КЗП

Електронните магазини могат да бъдат открити навсякъде и отвсякъде. В този смисъл трансграничното сътрудничество и координацията между контролните органи в държавите-членки е изключително важен елемент, за да могат да бъдат събрани необходимите доказателства, съответният компетентен орган да се произнесе за наличието на нарушения и да наложи санкция. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред информационния портал Novini.bg по повод приетите наскоро нови правомощия, които институцията получи за премахване на нарушения от онлайн търговци.

Той обясни как ще се процедира. „Например, един домейн е регистриран в Полша и той предоставя електронно съдържание с търговско послание, разпространяващо се и в България. Когато бъде установено от българската Комисия за защита на потребителите, че там има нещо нередно, се осъществява контакт с полските колеги, които от своя страна предприемат действия на база и на доказателства, които ние можем да им предоставим“, заяви той. И посочи, че за целта е създадена и специална система за електронен документооборот. „Колегите от Полша могат да се произнесат за наличието на т.нар. нелоялна търговска практика. Когато това се случи, ако търговецът не предприеме действия да изправи своето поведение в съответствие с това, което изисква законодателството, нашите полски колеги предприемат действия по премахване на това съдържание от интернет средата и вече като краен етап могат да разпоредят заличаване на домейна“, продължи председателят на КЗП. Същото ще се случи, но в обратен ред, ако в КЗП постъпи сигнал, че потребител от друга страна-членка се е оплакал от заблуждаващо послание от електронен магазин с български домейн.

Маргаритов посочи, че проверките ще се извършват основно от Комисията за защита на потребителите, но не само.  „Тъй като съгласно секторното законодателство в България има и други органи, които могат да установяват нарушения на потребителското законодателство, като например Изпълнителна агенция по лекарствата, Комисия за регулиране на съобщенията, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Министерство на туризма и т.н., когато те трябва да приложат своите функции, установявайки някакво нарушение, ние ще координираме процеса. При настъпване на предпоставки, в качеството си на единна служба за връзка и на орган, оторизиран от законодателството, ще предприемаме действия по временно ограничаване на достъпа до интернет съдържанието или по заличаване на съответния домейн“, допълни той.

По-сложно ще бъде, когато случаите касаят трети страни, тъй като тези механизми не се простират в юрисдикцията на държави извън ЕС, обърна внимание Маргаритов. „Това според мен е и липсващата брънка във веригата, която в бъдеще би трябвало да бъде добавена, за да можем да кажем, че наистина вървим съвсем плътно зад развитието на процесите и като законодателна регламентация“, коментира той. „Но с по-големите страни, с по-развитите пазари ние традиционно имаме установени отношения на уведомителен режим. Така че, когато някой има волята добросъвестно да си свърши работата, това може да се случи, без на всяка цена да е разписан в детайли механизмът“, каза още председателят на КЗП.

Comments

comments