Кредити за рефинансиране онлайн

Ако човек желае да рефинансира свои потребителски заем и да разбере каква ще бъде лихвата на новия кредит, е добре първо да направи проучване на банковия пазар в този сегмент и да избере кредитодател, който да отговаря най-добре в неговия случай.

Когато избере определена банка, следва да провери дали лихвения процент е фиксиран (тоест дали е постоянен за целия погасителен период). В другия случай, лихвата може да е променлива (тоест да се променя във взаимовръзката си с определени финансови фактори. Лихвата се определя от размера на кредита и погасителния период. Ако човек тегли нов кредит, то той може да се споразумее за по-малък период на изплащане, а това от своя страна ще намали цялостната цена на новия кредит.

Когато човек прави проучването си, следва добре да се информира какви такси, комисионни и застраховки ще му се наложи да плаща. Например, таксите могат да бъдат такива за разглеждане на документи при кандидатстване за новия заем, за създаване на сметка, за управление и поддържане на заема и пр. Само след като се вземат предвид всички допълнителни разходи, може да се изчисли колко ще се оскъпи финансирането. Освен това, ако потребителя си мисли, че ще може да погаси кредита преди определения срок (например, очаква увеличение на заплатата поради повишаване в службата), е добре да се поинтересува дали не се предвиждат такси за предсрочно погасяване. Когато човек сключва договора си за кредит, е добре специално да прочете графата с размера и датата на падеж на вноските за погасяване, защото може да понижи размера и да предприеме разсрочване в бъдещ период или да повиши размера и да понижи лихвения процент, в случай, че икономически може да си го позволи. За да разбере какъв е действителния размера на новия си заем за рефинансиране, човек е добре да се увери, че той е идеалния за него. Това може да стане, като използва електронен калкулатор за рефинансиране на заеми. По този начин ще си осигури спокойствие и сигурност.

 

Comments

comments