Западни Балкани: Организираната престъпност е основна пречка пред развитието на региона

  • Необходимост от премахване на политическите и административните връзки с организираната престъпност
  • Отговорните органи трябва да отворят архивите на бивша Югославия
  • ЕС следва да либерализира визовия режим с Косово без по-нататъшно забавяне

Членовете на ЕП подчертават, че борбата с организираната престъпност и напредъкът към интеграция с ЕС са взаимно допълващи се процеси и призовават за ускоряване на процеса на интеграция.

В доклад за сътрудничеството в борбата с организираната престъпност в Западните Балкани евродепутатите призовават правителствата в региона да увеличат значително усилията си за продължаване на реформите в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията и организираната престъпност. Според членовете на ЕП, ЕС трябва да подкрепи тези усилия чрез финансова помощ и практическо сътрудничество.

Ускоряване на процеса на интеграция в ЕС

В доклада, приет в сряда вечер с 531 гласа „за“, 48 гласа „против“ и 117 гласа „въздържал се“, се посочва, че страните от Западните Балкани са страни на произход, дестинация и транзит за трафик на хора и служат като транзитен коридор за мигранти и бежанци, както и като място за пране на пари и трафик на огнестрелни оръжия.

Евродепутатите обаче подчертават, че борбата с организираната престъпност и интеграцията в ЕС са взаимно подсилващи се процеси, като настояват ЕС да ускори процеса на интеграция. В този контекст, тъй като изолацията насърчава престъпните дейности, членовете на ЕП също така призовават Съвета да одобри либерализирането на визовия режим за Косово без по-нататъшно забавяне.

Липса на истинска политическа воля за борба с организираната престъпност

В доклада се посочва, че основните фактори, които правят обществата в Западните Балкани уязвими, са липсата на възможности за заетост, корупцията, дезинформацията, обсебването на държавата от частни интереси, неравенството и външната намеса на недемократични режими като Русия и Китай.

С ясното съзнание за докладите и обвиненията за връзки между високопоставени политически фигури и организирани престъпни групи, членовете на ЕП подчертават необходимостта от премахване на политическите и административните връзки с организираната престъпност чрез ясни антикорупционни гаранции и ефективно наказателно преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта.

Регионално и международно сътрудничество

Връзките между организираната престъпност, политиката и бизнеса са съществували преди разпадането на Югославия и са продължили след края на конфликтите през 90-те години на миналя век, и членовете на ЕП осъждат очевидната липса на воля от страна на отговорните органи в региона да отворят архивите на бивша Югославия и призовават за връщане на досиетата на правителствата, ако те ги поискат.

Членовете на ЕП също така подчертават, че е важно страните от Западните Балкани да си сътрудничат и да обменят разузнавателна информация с държавите членки и международните партньори.

Докладчикът Лукас Мандл (ЕНП, Австрия) заяви: „Организираната престъпност накърнява доверието на гражданите в техните публични институции, както и взаимното им доверие. Ето защо тя е основна пречка пред усилията на обществата от Западните Балкани да развиват своите държави и икономики. ЕС не трябва да използва организираната престъпност като извинение за забавянето на процеса на разширяване, а трябва да подкрепи хората от Западните Балкани в борбата им срещу организираната престъпност.“

Comments

comments