XVII сесия на международен академичен семинар „Три култури, три религии” беше проведен в Благоевград

Форум в Благоевград с името „Imago Templi” /Образът на храма/ беше проведен на 22 и 23 юни.
На престижния международен академичен семинар участваха учени от университети в Испания, Италия, Гърция, Литва, Перу и България. Сред тях беше проф. Хасинто Чоса, създател на семинара, както и проф. Маурицио Пагано, един от най-авторитетните европейски изследователи на философия на религията.
Четирима преподаватели от ЮЗУ изнесоха също свои интересни доклади – проф. Л. Копринаров, проф. В. Марков, доц. А. Николова и доц. К. Лозев. Докладите третираха темата в три перспективи. В някои от тях преобладаваше онтологическият и епистемологическият подход към анализа на сакралното място. В друга група доклади храмът се разглеждаше в историческа и феноменологическа перспектива. Трета група докладчици анализираха интерпретациите на храма във философията на Хегел, Соловьов, Агамбен, Левинас. Участниците в семинара се срещнаха с проф. д-р Добринка Георгиева, директор на отдел „Международно сътрудничество и конкурси” на ЮЗУ. В състоялия се разговор бяха разменени идеи за установяване на трайни научни контакти между ЮЗУ и университетите, които бяха представени на този форум. Участниците в семинара посетиха църквата в Дебърско, Рилския манастир, както и храмовете на различни религии в София.
Форумът беше организиран от Центъра за изследване и разпространение на политически и философски идеи при Философски факултет на ЮЗУ.

Comments

comments