Във връзка с продължаващите дъждове е активирано Оперативното звено към МОСВ

2111502630

Във връзка с поройните дъждове през изминалото денонощие, както и обявено от НИМХ предупреждение от първа степен (жълт код) за интензивни валежи, придружени с гръмотевици в областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, София, Пазарджик и Пловдив, е активиран 24-часов режим на работа на Оперативното звено за предотвратяване на опасности от вредното въздействие на водите към МОСВ и в четирите Басейнови дирекции в страната. Те извършват проверки на място и чрез информация предоставена от съответните общини, следят за:

–        състоянието на язовирите – критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях,

–        състояние на реките по поречия – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

–        засегнати населени места от вредното въздействие на водите;

При възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства или при получена информация от НИМХ за значителни валежи в трансграничните водни течения на реките Арда, Марица, Тунджа, Доспат, Места и Струма незабавно се уведомява съответната страна чрез Министерството на външните работи.

Направеният анализ на хидрологичната обстановка сочи, че на територията на Западнобеломорския басейн, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -3 см до +13 см, а във водосбора на река Струма от -12 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Места при с. Момина кула и река  Джерман при град Дупница.

Каква е хидрологичната прогноза за Западнобеломорския басейн?

През следващите три дни, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в планинските водосбори на река Места и река Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение и няма опасност от наводнения.

За утре, 4 юни 2019 година поради продължаващата валежна обстановка в страната, НИМХ обявява предупреждение от първа степен (жълт код) за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, градушки и усилване на вятъра в Западна и Централна България. На места се очакват количества до 20-25 л/кв.м, в планинските райони и повече.

Язовирите, които се наблюдават в Министерството на околната среда и водите, имат свободни обеми за поемане на по-високи води. Към момента не се налага контролирано изпускане на язовири като превантивна мярка, тъй като няма язовири със запълване над 90%.

МОСВ управлява водите на 52 комплексни и значими язовира, като  ежедневно следи състоянието им. Процентът на запълване на обемите на комплексните и значими язовири към днешна дата е 66,6%. За сравнение този процент за същия период през миналата годината е бил 78,6%, което е с около 12% по-малко от предходната година.

Процентът на запълване на язовирите с питейно-битово предназначение е 76,4%, което е добре предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода.

Източник: МОСВ

Comments

comments