Втори етап от реконструкцията на ул. „Цар Симеон“ в Петрич

Започна работата по следващия етап от реконструкцията на ул. „Цар Симеон“ в гр. Петрич, участъкът от ул. „Рокфелер“ до ул. „Места“. Дейностите стартират с подмяната на водопровода, след което ще бъде направено цялостно асфалтиране на уличното платно. Създадена е необходимата временна организация за безопасност на движението.
Припомняме, че за цялостния ремонт на ул. „Цар Симеон“ с ПМС №348/18.12.2019 г. Правителството тогава отпусна средства в размер на 1 500 000 лв. Освен, че тази улица е част от трасето, използвано основно за преминаване на товарни автомобили над 12,5 т., пътуващи за и от Република Северна Македония, тя е и свързваща улица между два от най-големите жилищни квартала в града, с население над 10 000 души. Настилката по цялата дължина на улицата е изключително компрометирана, в резултат на интензивния трафик от тежкотоварни автомобили.
Водопроводните тръби са етернитови и са на повече от 50 години. Общата площ на ул.“ Цар Симеон“, на която се извършва ремонта със средствата осигурени от Правителството е – 19 300 кв. м., в която площ се прави фрезоване и подготовка на основата, а впоследствие и цялостно асфалтиране. Общо за целия обект се подменят преди полагането на настилките 1622 м. амортизирани етернитови водопроводи. Ще се направи и маркировката – хоризонтална и вертикална. Инвестицията за ул. „Цар Симеон“ е дългоочаквана, защото десетилетия наред е извършвано само изкърпване. Подмяната на водопровода ще гарантира, че няма да има разкопавания заради аварирали тръби.

Comments

comments