Внесено е предложението за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в Петрич

logo

С промените в Закона за местните данъци и такси отпада отстъпката от 40%, която ползваха най-масовите автомобили /до 74 киловата/ за наличие на катализатор. С цел това да не доведе автоматично до скок от 40% в данъка за тези автомобили, от  Община Петрич предлагат в Наредбата за местните данъци да се намали стойността, с която се облага мощността на тези автомобили, и така да се балансира в общия размер на данъка. Промените и допълненията в Наредбата са съобразени изцяло с влезлите в сила промени в Закона за местните данъци и такси, които налагат всички общини да променят данъците си като най – значителна тази промяна е за данъка върху превозните средства, където като цяло се променя принципа за начисляване на задълженията. Досега налогът се начисляваше на база мощност в киловати и възраст на моторното превозно средство. Тези компоненти се запазват, но успоредно с тях се въвежда и т.нар. коригиращ коефициент за екологична категория, който е въз основа на еврокатегорията на МПС-то. Влезлите в сила законови промени засягат и границите на отделните категории  превозни средства, съгласно мощността. Премахва се досегашната граница – до 37 киловата. Въвежда се категория от 0 до 55 киловата. Категорията , която досега е била приета, предвид мощността на автомобила над 111 киловата, е променена от 111 до 150 киловата. Въвеждат се и две нови категории, отново според мощността на автомобила: от 151 до 245 киловата; над 246 киловата. Като цяло промените в Наредбата за местните данъци, касаещи данък МПС, са направени въз основа на минималните ставки заложени в Закона за местните данъци и такси. Ако промените в Наредбата за местни данъци и такси бъдат приети от съветниците на Петрич, данъкът за някои автомобили ще се намали, заради по-високия евростандарт /Euro 5 и 6/, а там където ще има завишение, то ще бъде от порядъка на около 10%. Измененията и допълненията в Наредбата за местните данъци са качени на страницата на Община Петрич. Предстои гласуване от Общински съвет.

Comments

comments