В Сандански представиха програмите „Европа за гражданите“ и „Твораческа Европа“

Сандански1

Днес, в заседателната зала на Общински съвет – град Сандански пред заинтересовани страни, бяха представени програмите „Европа за гражданите“ и „Творческа Европа“.

Програма „Творческа Европа“ предлага: да се използва силата на културата и културното разнообразие за социално сближаване и благополучие чрез насърчаване на културното участие, мобилността на артистите и опазването на наследството. Програмата подкрепя растежа и работните места в секторите на културата и творчеството чрез включване на изкуствата и културата в образованието, повишаване на уменията и насърчаване на иновациите.

С бюджет от 1 милиард и 460 милиона евро, програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подпомага проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. С близо 9% по-голям бюджет от предходните години, програмата дава значителна подкрепа на културните и творческите индустрии – важни източници на трудова заетост и икономически растеж.

„Европа за гражданите“, приета за периода 2014—2020 г., е важен инструмент, целящ да насърчава общата история и ценности на Европа. Програмата има за цел да допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, неговата история и многообразие, да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско демократично участие на ниво ЕС. Програмата насърчава междукултурния диалог чрез различни инициативи и програми. Програмата може да допринесе за
постигането на тази цел, обединявайки заедно европейски граждани от различни националности и с различни езици, като им дава възможност да участват в общи дейности. Участието в подобен проект трябва да повиши информираността относно богатството на културната и езикова среда в Европа. Той
също така следва да насърчава взаимното разбирателство и толерантност, като по този начин
допринася за развитието на изпълнена с уважение, динамична и многостранна европейска „Европа за гражданите“.

Comments

comments