Tag : Европейската прокуратура

Новини от страната Последни новини

Йорданова: Има предложение прокурори пряко да подават сигнали към Европейската прокуратура

В Министерство на правосъдието има предложение всеки един прокурор пряко да може да препрати по компетентност към Европейската прокуратура сигнали, без да е задължен да...