Tag : висока

Общество Последни новини

Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти

targetbox
Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Тя е...