Tag : Бонус-малус“

Новини от страната Последни новини

Предложението за системата „Бонус-малус” вече е на сайта на КФН

Правилата за въвеждане на системата „Бонус- малус” при застраховката „Гражданска отговорност” вече са готови и започва общественото им обсъждане. Според документа клас „бонус-малус” ще се определя за...
Новини от страната Общество Последни новини

КФН започва обсъждането на наредбата за „бонус-малус“

Като елемент от общественото обсъждане на наредбата, с която се въвежда системата „бонус-малус“ Комисията за финансов надзор (КФН) вече започна интензивни срещи с браншови асоциации...
Новини от страната Последни новини

КФН отговаря на въпроси, свързани с предложението за въвеждане на системата „бонус-малус“

Сашка Христова
Във връзка с откритата процедура по обществено обсъждане на предложената от Комисията за финансов надзор (КФН) Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия,...