Tag : БДЖ „Пътнически превози“

Без категория Новини от страната Последни новини

Преобразуват БДЖ „Пътнически превози“ и „Товарни превози“ в ЕАД

  С обнародване в ДВ брой 79/03.10.2019 г. влиза в сила новоприетият Закон за публичните предприятия, уреждащ начина за определяне и публично оповестяване на държавната...