Tериториалните поделения на ЮЗДП в Кюстендил бяха разделени на две

От началото на месеца „Държавно ловно стопанство Осогово” в Кюстендил се разделя на две териториални поделения на Югозападното държавно предприятие. Едното ще запази името си, както и предмета си на дейност, като се създава нова горскостопанска единица – „Държавно горско стопанство Кюстендил”. Заповедта за обособяването на двете структури даде министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Инж. Тони Колев е назначен да управлява новото горско с обща площ 36 647 хектара. За директор на ловното стопанство е назначена инж. Емилия Иванова, която е досегашен главен лесничей. Иванова е защитила две магистратури – по екология и по горско стопанство.

Comments

comments