Съдът отмени екотаксите за камиони и автобуси

1920x1080-2-1170x520

Тричленка на Върховният административен съд (ВАС) отмени въведените през юли 2018 г. екотакси, които превозвачите трябва да плащат при регистрацията на камиони и автобуси. Според решението на съда при определянето на размера на продуктовите такси за автобуси за превоз на пътници над 8 места, както и за камиони за товари над 3.5 тона, не е ясно по каква методика е станало това. Отделно таксите противоречат на текстове от Закона за опазване на околната среда, които уреждат вида на дължимата такса и реда за регламентирането ѝ, а и те са неприложими за отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух. Съставът на ВАС отбелязва още, че след извеждане от експлоатация на камионите и автобусите не се образуват масово разпространени отпадъци. Със Закона за управление на отпадъците пък не е предвиден случай за разделно събиране, третиране или обезвреждане на конкретен масово разпространен отпадък от експлоатацията на автомобилите от категории M2 и N2, и M3 и N3, както и за постигане на съответните цели. В същото време приходите от тези екотакси, чийто размер досега не е обявяван от екоминистерството, трябваше да са предназначени за разкоплектоване на автомобила след извеждането му от употреба и рециклиране на подлежащите на преработка отпадъци от него. Решението на съда подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС./ Медиапул

Comments

comments