ЮЗУ „Неофит Рилски“ с представител в международната конференция „Обществените промени в глобалния свят“

 

Участници в конференцията

Асистент доктор Милена Янкова, преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ взе участие в петата юбилейна международна научна конференция „Обществените промени в глобалния свят“, организирана от Правния факултет на университета „Гоце Делчев“ в Република Македония. Д-р Янкова представи научен доклад на тема „Медийната прозрачност и нейното въздействие върху PRдейността“ (Media transparency and its impact on PR activity).

Конференцията се проведе в четири различни панела – право, политика, общество и медии, комуникации и PR с над 70 участници от няколко страни: Русия, Полша, България, Сърбия, Босна и Херцеговина и Македония.

В двата дни на конференцията бяха представени интересни и актуални научни разработки, а много от тях показаха връзката и сходството на проблемите, с които се сблъскват някои области от обществения живот в страните от региона.

Comments

comments