Съдът отстави без уважение жалбата на Йордан Андонов

Йордан Андонов

Административен съд – Благоевград остави без уважение искането Йордан Андонов – кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ за спиране изпълнението на решение № 280-МИ на ОИК Благоевград от 29.10.2019 г. с което е обявен резултата от гласуването, при произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в Община Благоевград. Законът допуска спиране на изпълнението, ако административният акт би причинил на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. В настоящия случай в жалбата не се сочат никакви основания, съобразно посочените законови критерии, за спиране изпълнението на атакуваното решение, липсват каквито и да са твърдения за наличието на вреди (имуществени или неимуществени), като не са представени и доказателства за такива, е посочено в определението на съда.

Особено искане за спиране изпълнението на решението на ОИК Благоевград, с което е обявен резултатът за избраните за общински съветници в община  Благоевград, е направено по жалба на Йордан Андонов – кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ, който оспорва и истинността на фактите и обстоятелствата, отразени във всички протоколи на СИК, както и този на ОИК и иска ново преброяване на бюлетините.

Решение № 280-МИ на ОИК Благоевград е оспорено в Административен съд – Благоевград с общо седем жалби от участници в изборите за общински съветници, произведени на 27.10.2019г.

Comments

comments