Стобските пирамиди – невероятен природен феномен в полите на Рила

Снимка: БНТ

Стобските пирамиди са едни от най-популярните скални пирамиди в България. Те са скални образувания, формирали се от лесно рушащи се скали и почва, в следствие на течащата вода от дъждове или снеготопене. При оттичането на водата са се получили ерозионни бразди, които с времето са нарастнали и са образували чудати форми.

Повечето образувания са от пирамидален тип, но се срещат и конусни форми. Средната им височина е 6 – 10 м, като на места достигат и до 12 м.

Разнообразието на Стобските пирамиди е изключително голямо. Това е подхранило въображението на хората и те дали различни имена на живописните композиции – “Кулите”, “Братята”, “Самодивските комини”, “Белите пирамиди”, “Чуките”, “Аргачо”, “Зъберите”.

Според местна легенда, Стобските пирамиди са вкаменени сватове. Някога, много отдавна, те тръгнали към село Стоб, за да вземат местно момиче за невеста. Както бил обичаят, невестата била забулена и никой не знаел хубава ли е, грозна ли е.

По обратния път сватовете дружно запели песен – молба към вятъра, който да подухне и надигне булото на невестата, за да я зърнат поне за малко. Вятърът чул молбите, така и сторил – духнал силно и повдигнал булото и в тоз час всички били смаяни от чудната хубост на девойката.

Кумът, като видял приказната хубавица, не се сдържал и се навел от коня да я целуне. В този момент сватовете се вкаменили, ужасени от срама, който щял да стори кумът.

Стобските пирамиди са изключително лесен за посещение обект. От шосето София – Кулата се тръгва по посока за Рилския манастир. На около 2 км след гр. Кочериново има разклон вдясно за с. Стоб и след още 2 км посетителите са в подножието на Църквището и Кулски рид, където са разположени пирамидите. До тях води добре поддържана еко-пътека с дължина 1100 м.

В началото й се намира църквата “Св. Прокопий”, като по пътя се минава и през мястото, където в миналото е имало друга църква. То е обозначено с голям кръст. Запазени са няколко камъка от нея и има макет, показващ как е изглеждала преди да бъде съборена.

От черквата до върха на пирамидите следва приятна 40-минутна разходка, в края на която се открива изключително красива гледка. На където и да се погледне се виждат склоновете на Рила.

Снимка:БНТ

 

През 1964 г. Стобските пирамиди са обявени за природна забележителност. Входът до това природно чудо е символичен – за възрастни е 2 лв., а за деца, студенти и пенсионери цената е 1 лев. Има отстъпка за групови посещения.

 

 

 

 

Източник: БНТ

Comments

comments