Статистика: Децата в Южна България са близо два пъти повече от тези в Северна

hqdefault

Близо два пъти повече е населението в Южна България в под трудоспособна възраст в сравнение със Северната част на страната. През 2017 г. на юг от Балкана са живели 689 808 деца, което е с 5432 повече в сравнение с 2016 г. В Северна България обаче през 2017 г. броят на децата е бил 346 220 и продължава да намалява.

Данните бяха изнесени на регионална среща по проблемите на децата от Южна България, която се проведе на 9 октомври в Пловдив. Форумът бе организиран от Българско училище за политика и на него бе представен национален анализ за проблемите на малките жители на страната като акцент бе поставен на малчуганите от Южна България. Документът е изготвен от експерта по работа с деца и семейства Ивайло Миланов по поръчка на Училището и е на базата на направени вече анализи за шестте административни региона на България.

Срещата бе открита от народния представител от ГЕРБ и член на Комисията по образование в Народното събрание г-жа Ася Пееваи от зам.-кмета по „Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” на община Пловдив г-н Стефан Стоянов. И двамата са възпитаници на Българското училище за политика.

Данните от представения на срещата национален анализ показват още, че в Южна България децата, водени на отчет в детските педагогически стаи, са повече отколкото в Северна България. 5513 са те от регионите Югоизточен, Югозападен и Южен Централен, докато от Североизточен, Северозападен и Северен Централен региони те са 3583.  Фактори, водещи до противообществени прояви при децата, са семейната и приятелска среда, социокултурни факторикатодеформация на ценности, съпроводена с ценностни модели, които толерират агресия и насилие, както и социално-икономически фактори като нисък жизнен стандарт, безработица на родителите и бедност,  коитоиндиректно влияят негативно върху социализацията на децата. „Бедността е сериозен рисков фактор за пълноценното израстване на децата. В тази връзка от изключителна важност са нивата на безработица в регионите и в страната като цяло“, заяви Ивайло Миланов. През 2017 г. трудовият пазар у нас е продължил да се подобрява все по-видимо и на регионално ниво, показва анализ на цифрите в изследването. Според последните годишни данни на Агенцията по заетостта в страната вече има 30 общини, в които коефициентът на безработица е под 5%, както и 80 общини, в които той е между 5 и 10%. В Южна България областните центрове с безработица над 5% са четири – градовете Благоевград (6,2%), Сливен (9,6%), Кърджали (5,8%) и Смолян (6,3%). Правят впечатление добрите резултати на много от курортните общини. През 2017 г. безработицата в градовете Приморско и Несебър е под 5%, а в градовете Поморие, Созопол, Разлог и Чепеларе – под 10%. Сравнително ниски нива на безработица се наблюдават още в общините с големи предприятия като градовете Панагюрище (7,3%)  и Сопот (2,6%).

В образованието тенденцията в национален мащаб през последните две години е отпадащите деца да се увеличават, с изключение на Северен Централен регион. Най-често заминаване в чужбина е причина за напускането на класните стаи на учениците от първи до четвърти клас(3504 деца) и от пети до осми клас(3328 деца). Следват  семейните причини, които са станали причина за отпадане от училище на 2251 деца от първи до четвърти клас и 2944 ученици от пети до осми клас.

Опитът на Европа за справяне с проблемите на децата в образованието и здравеопазването сподели пред присъстващите в Пловдив образователният експерт Марияна Георгиева.

На форума бяха представени и добри практики, с които може да се намери решение на някои от проблемите на малчуганите в Южна България и страната.

*снимка: youtube

Comments

comments