Спират водата в Разлог, вижте къде и кога

ВиК

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, че във връзка с изпълнението на проект за обект: „Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог – I етап: „Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, включващ ремонт на уличен водопровод и улична канализация по ул. „Шейново“ в участъка от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Подполковник Спиридонов“, гр. Разлог, в периода 22.10.2018 г. – 26.10.2018 г., от 08:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено и/или преустановено водоподаването по ул. „Шейново“ в участъка от ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Подполковник Спиридонов“, гр. Разлог.

Възложител на проекта е Община Разлог, а изпълнител – фирма „Миле Инженеринг“ ЕООД.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград препоръчват на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Comments

comments