След две години: ОИК-Благоевград запълни своя състав

2F77B6AD-325E-4B10-BC91-8A3B683121E1

 

След две години Общинска избирателна комисия – Благоевград запълни, липсващия 11-и член от състава си.

На 07.05.2019 г. е постъпило предложение до ЦИК от Георги Ковачки , упълномощен представител на ПП „АТАКА“, да бъде назначен Владимир Колев Вачев за член на ОИК – Благоевград, на мястото на починалия Янко Кирилов Иванов.

Янко Иванов от ПП „Атака“ е починал на 11.07.2017 г., ставайки видно от издадения смъртен акт.

Въпросът е, защо Общинска избирателна комисия не е уведомила две години Централна избирателна комисия за починалия член от състава си, за да може от своя страна ЦИК да уведоми ПП „Атака“, които по закон трябва да внесат предложение за заместник и да бъде назначен нов член на ОИК – Благоевград?

Решенията, които ОИК – Благоевград са взели във времето, в което са били в непълен състав от 11.07.2017 г. до 21.05.2019 г. са четири на брой, а именно :

-1- 19.10.2017 г. Прекратяване пълномощията на Васил Стефанов Александров – общински съветник, от квотата на ПП „Партия на зелените”, поради подадена оставка. Решението е прието единодушно.

-2- 02.11.2017 г. Прекратяване пълномощията на Стефчо Станкев Гръчки – общински съветник, от квотата на ПП „Партия на зелените”, поради подадена оставка – Решението е прието единодушно.

-3- 17.05.2018 г. Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов – общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка. Решението е прието единодушно.

-4- 22.04.2019 г. Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград. Не прекратява пълномощията на Кмета на Община Благоевград Атанас Станкев Камбитов. / 4 гласа „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“, един от членовете не се беше явил на гласуването.

Доколко са легитимни решенията на Общинска избирателна комисия – Благоевград за времето, в което не са били в пълен състав, предстои да разберем от компетентните органи.

 

 

Comments

comments