/СНИМКИ/ Семинар по стопанисване на издънковите дъбови гори в ЮЗДП

20181026_123157

Стопанисването на издънковите дъбови гори на територията на Югозападното държавно предприятие дискутираха на семинар в „ДГС Елин Пелин”. Тези гори заемат значително място в горскостопанската икономика, като само в обхвата на ЮЗДП площта им е около 110 000 хектара, разпределена по стопански класове.

Участие в работната среща взеха директорите на Югозападното и Северозападното държавни предприятия инж. Дамян Дамянов и инж. Цветко Цветков, зам.-директорът на Северноцентрално държавно предприятие инж. Тодор Бонев, лесовъди от горски и ловни стопанства в ЮЗДП, представители на ИАГ и Лесотехническия университет.

20181026_121743
Представен беше окончателният отчет на тема: „Обосновка и внедряване на регионални лесовъдски системи за стопанисване на издънковите дъбови гори в ЮЗДП”. Автор на задълбоченото изследване е научен колектив от Лесотехническия университет. За целта на разработката са заложени пробни площи в 4 държавни горски стопанства – в Благоевград, Елин Пелин, Земен и Ихтиман. Обсъждани бяха идеи за подобряване лесовъдските намеси в издънковите дъбови гори и прилагане на диференциран подход при избора им.

Участниците в семинара посетиха една от пробните площи в Елин Пелин, където беше представено нагледно маркиране на дървета за провеждане на неравномерно-постепенна сеч в дъбовите гори.

Comments

comments