Секторите телекомуникации, финансови услуги и продукти-панацея са най-рисковите за някои групи потребители

изтеглен файл

Най-рискови за уязвимите групи потребители са секторите на телекомуникационните и финансовите услуги, както и на продуктите за подобряване на здравословното състояние, съобщиха от Комисията за защита на потребителите.

Нейният председател Димитър Маргаритов обръща специално внимание на практиката, наречена „свидетелство за авторитет” , използвана от редица търговци.  „Хората би трябвало да си дават сметка, че когато – колкото и да не ни се ще да е така, конвенционалната медицина и наука не е успяла все още да намери универсален лек или пък за някои заболявания и конкретен такъв, много трудно може да се очаква това да го е направил някой, който продава в магазина или в зала на промоция и т.н.”, подчертава председателят на Комисията

Според Маргаритов телекомуникационният сектор също крие повече рискове за уязвимите групи потребители –  по-възрастни хора и деца.  Той призова „да се внимава, когато се проучват условията при такъв тип сделки, които са в рисковите групи. Винаги, когато имате колебание, по-скоро разсъждавайте на принципа, че не е непременно може би сега моментът, в който трябва да направите тази покупка. Може да обмислите допълнително и вече тогава, ако сте по-убедени, че желаете да си купите въпросното нещо, да си го купите.”

Comments

comments