Съдът остави без разглеждане жалбите срещу решението на ОИК-Благоевград, да не отстрани от длъжност кмета Ат. Камбитов

4

Административен съд – Благоевград остави без разглеждане жалбите, подадени срещу решението на ОИК – Благоевград, с което комисията не прекрати пълномощията на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов. С решението си съдът отхвърля като неоснователен и сигнала на ОбС-съветника Злата Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината.

Петте жалби бяха внесени от ОбС-съветниците Злата Ризова, Калоян Ханджийски и Валери Смиленов, от гражданина Николай Кутанов, както и от Председателя на БСП Корнелия Нинова, чрез Председателя на Общинския съвет на БСП-Благоевград Любен Милев.

С първите четири жалби, подателите им искат от съда да обяви нищожността на оспореното решение, а при условията на евентуалност – да го обяви като незаконосъобразно и да се произнесе по същество, като прекрати предсрочно пълномощията на кмета Камбитов.

С жалбата на БСП, се иска съдът да отмени като незаконосъобразно решението на ОИК-Благоевград, да се произнесе по същество, като прекрати предсрочно пълномощията на кмета и да обезсили издаденото му от ОбИК удостоверение, че е избран за кмет на община Благоевград.

„Съдебният състав счита, че подадените от Кутанов, Ризова, Ханджийски и Смиленов жалби са недопустими, поради липса на правен интерес от оспорването, предвид което същите следва да бъдат оставени без разглеждане, а образуваното съдебно производство в частта му по тези подадени жалби, следва да бъде прекратено“, пише в решението на съда.

Какво се случва с жалбата от БСП обаче, от определението на съда не става ясно.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Припомняме, че повод за казуса „Камбитов“ стана информацията, че същият е бил управител на търговско дружество, макар и за кратко,  по времето, в което вече е начело на общината. В този ред на мисли, основанията на ОИК за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов са налице, въпреки това обаче, на заседанието си на 22 април,  с 4 гласа ЗА и 5 Против, ОИК реши кметът Атанас Камбитов да остане на поста си.

Комисията се съгласи, че по време на мандата си Атанас Камбитов е бил собственик и управител на търговско дружество, но съгласно ЗМСМА трябваше да се съберат гласовете на 2/3 от присъстващите, за да бъде отстранен от мястото си като кмет на Благоевград.

Comments

comments