REPowerEU – амбициозният план на ЕК за преодоляване на зависимостта от руски газ

Thematic photos on the 4th priority of Juncker’s Commission Internal Market

 

Автор: Виолета Ашикова

 

С цел намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива Европейската комисия излезе с план за стимулиране на енергийната ефективност, диверсификация на доставките и ускоряване на прехода на ЕС към чиста енергия, наречен REPowerEU. За да финансира плана, Комисията предложи да мобилизира 300 милиарда евро, главно от вече съществуващия фонд на ЕС за възстановяване. С плана се очертава необходимостта от мащабно разширяване на слънчевата и вятърната енергия. Еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон алармира:

„С днешните опасения за сигурността и цените на енергията, аргументът за инвестиране в енергийна ефективност никога не е бил по-силен. Докато по-голямата част от руския газ не бъде заменен от възобновяеми енергийни източници и спестявания, 155 милиарда кубични метра газ не могат да бъдат премахнати за една нощ. В по-ранните етапи на промяната трябва да диверсифицираме доставките, за да компенсираме този недостиг, и ще трябва да осигурим около 50 милиарда кубични метра втечнен природен газ и 10 милиарда кубични метра допълнителен тръбопроводен газ годишно от неруски източници.“

 

Планът REPоwerEU съдържа редица мерки за бързо намаляване на зависимостта от руски газ, посочва Кадри Симсон:

 

„Първо искам да спомена инфраструктурата. Това е времето за реализиране на много отдавна чакащи проекти, със специален акцент върху трансграничните връзки за изграждане на интегриран енергиен пазар, който осигурява доставки в дух на солидарност.  REPowerEU показва, че ще бъде възможно напълно да се компенсира руския внос на газ чрез комбинация от намаляване на търсенето и увеличаване на вътрешното производство на биогаз, водород и други възобновяеми енергийни източници и ограничени допълнения на инфраструктура. Съхранението на газ ще бъде ключова част от този план. Предложихме да увеличим дела на възобновяемите източници в нашия енергиен микс до 45% до 2030 г. Ето защо предлагаме да се измени Директивата за енергията от възобновяеми източници, за да се дадат на държавите-членки правилните инструменти за значително ускоряване на процеса на издаване на разрешителни. За да направим това, ние въвеждаме „go to“ зони, където процедурите за издаване на разрешителни ще се извършват много по-бързо, не повече от една година.“

Евродепутатът от Европейската народна партия Кристиан-Силвиу Бушой  окачестви плана като амбициозен, но и постижим:

 

„Инструментите и политиките на плана REPowerEU представляват големи възможности за икономическо развитие чрез мащабни инвестиции във възобновяема енергия, водород, енергийна ефективност. Парите за плана ще дойдат до голяма степен от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, 20 милиарда евро безвъзмездни средства от продажбата на сертификати за намаляване на вредните емисии, както и от правото на държавите членки да прехвърлят средства от кохезионните фондове и тези за селскостопанска политика. Това е амбициозен, но постижим план, който ще гарантира нашата енергийна независимост от Русия, с по-стабилни цени за потребителите и европейската икономика.“

Европейската комисия гледа с тревога на спрените доставки на руски газ за Полша и България, което засилва заплахата от загуба на доставки за целия ЕС. Българският евродепутат от „Прогресивния алианс на социалистите и демократите“ Цветелина Пенкова настоя за европейска солидарност в подкрепа на страната ни:

 

„Трябва ни диверсификация, а не просто замяна на една зависимост с друга, а решенията тук пред нас, за съжаление, са ограничени. Страните със запазени количества по тръбопроводите ще трябва да покажат солидарност и да помагат на държави като България, чийто основни доставки в момента са прекъснати.“

Но има въпроси, които засягат и България, и Полша  – иамт ли готовност да противодействат и да задвижат комплекс от мерки, които да компенсират спирането на доставките – обърна внимание евродепутатът от „Обнови Европа“ Искра Михайлова:

 

„Ускоряването на алтернативни доставки, запълване на хранилищата с газ, развитие на национален енергиен микс с акцент върху възобновяемата енергия и водорода. Как и до каква степен ще се задейства европейската солидарност, има ли потенциал Европейския съюз за ефективен и дългосрочен отговор на действията на руската страна – да, категорично да! Ние вече имаме отговор – REPowerEU, амбициозен и същевременно реалистичен план. България и Полша трябва да развият тези мерки с подкрепата на Европейската комисия.  Спирането на доставките на газ за нашите страни е шок за домакинствата и бизнеса, но пълното прекъсване на зависимостта от енергийните доставки от Русия е и възможност.“

 

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с „Blagoevgrad News“.

 

 

Comments

comments