Разследване на Валя Ахчиева и Биволъ: За тоновете боклук, символ на задкулисието и беззаконието в България

 

 

Всички разследват сагата с италианския боклук, стоварила в чертите на град Плевен една грамада от 9 000 тона смесени отпадъци, която стои вече там 2 години! И няма сила, която да я премахне! Стои грамадата с боклука под открито небе, на площадката на фирмата „Феникс Плевен”, която всъщност е на територията на бившия завод „Мир”. Стои като символ на беззаконието в България и стопяването на надеждата у хората, че виновните за това безумство някога ще бъдат наказани. Защото по документи, тези 9000 тона отпадъци…ги няма! Рециклирани са! Но, тях ги има! И в момента!

Ако не бяха италианските карабинери, които в края на 2019-та година, спряха край Милано вагони с незаконен боклук за България, кой знае, дали въобще ще се развие скандалът с отпадъците в България. Тогава научихме и за тази грамада в Плевен.

И всички започнаха да разследват. Компетентните и контролните органи през годините, след 2017-та до сега, идваха на площадката на „Феникс Плевен”, за да проверяват производствената им база за отпадъци. Писали са протоколи. Писали са доклади. Всички възможни прокуратури са минали през казуса – Специализираната прокуратура, ВАП, Окръжната прокуратура в Плевен, както и Районната прокуратура. И Административният съд-София-град е гледал казуса. ю

През площадката на „Феникс Плевен” са преминали всякакви експерти от МОСВ, полицаи, пожарникари, дори данъчни инспектори. И всички се занимават с това – спазени ли са изискванията за управление на отпадъците, според закона в България? Има и повдигнати обвинения от Специализираната прокуратура по делото „Бобокови”. И делото е влязло вече в Специализирания наказателен съд, който гледа само казуса за опасните отпадъци. Но, не и този, с 9000 тона неопасни смесени отпадъци, с код 19-12-12, според Класификатора.

Само че, никой от изброените компетентни и контролни лица не е поискал първичния документ, който да доказва, дали там, на площадката на бившия завод „Мир” в Плевен, има такъв обект в правния мир – „площадка за третиране на отпадъци”? Иначе казано – има ли там завод за боклук, според Закона за устройство на територията?
Има ли? Няма! Това доказа нашето разследване. Няма проект за „площадка за третиране на отпадъци”. Няма ПУП. Няма разрешително за строеж. Нищо няма! Затова няма и договор с „ЧЕЗ” за доставка на електроенергия.
Каква площадка? Каква техника? Какво рециклиране на отпадъци от Италия? Какви изисквания за управление на отпадъците в един обект, какъвто обект, всъщност, няма! Истинска клоунада! Няма завод за боклук, а цялата държава разследва този завод, как изпълнява Закона за отпадъците! Един нелегален обект за третиране на отпадъци!

Това установи проверката, която предизвикахме в Община Плевен, отивайки там да търсим Удостоверение за въвеждане в експлоатация на въпросната площадка за третиране на отпадъци. Заместник-кметът по строителство на Община Плевен – арх. Невяна Иванчева и Главният архитект – арх. Светослав Митев провериха всички документи от 2014-та година досега. И се оказа, че по документи, такъв обект няма.

Няма нито искане за одобряване на проект, нито издадено строително разрешение, нито промяна на ПУП. Освен „Феникс Плевен”, които били наематели там, проверили и за документи, подадени от собственика на имота – бившият завод „Мир”, който бил в несъстоятелност. Но, отново не били открити никакви документи.

Заместник-кметът на Община Плевен арх. Иванчева беше категорична –

„Тази база работи незаконно!”

На въпроса ми, дали някои институции досега са питали за това Община Плевен, отговорът беше – „ Не. Само скандалът, който стана по телевизиите. Нищо друго!”

Един незаконен, един нелегален обект за третиране на отпадъци – това е площадката на „Феникс Плевен” с грамадата от боклук.Но, никой не е разследвал длъжностните лица, които през годините са издавали всякакви разрешителни и нотификации за един обект, който всъщност,…не съществува! Десетки са имената на длъжностните лица.

Затова ще разкрием задкулисието, обслужило някого за много пари. По непотвърдена информация, една такава сделка за отпадъци от Италия в България струвала милиони евро.

Бях поканена на изслушване във Временната комисия по ревизия в 46 НС, във връзка с разследването ни „ Замитането на италианския боклук в България”, излъчено на 20-ти юли, тази година. Депутатите в комисията изслушаха и министъра на околната среда и водите Асен Личев. Задаваха въпроси и на директора на РИОСВ – Плевен – инж. Стефан Цанев. Тогава неясните му отговори ми подсказаха, че има какво да се рови в тази грамада от 9000 тона смесени отпадъци, пристигнали от фирмата „Вибеко” в Италия за рециклиране на площадката на „Феникс Плевен”.

Бившият председател на Комисията по ревизия – Мая Манолова обяви казуса за напълно абсурден, защото, „ Италия се е освободила от 9 000 тона от този най-вреден и невъзможен за третиране отпадък, България го е поела, издала е надлежни документи, че той е рециклиран, за което фирмата е получила милиони левове, а сега българската държава, за да махне този боклук от град Плевен, трябва да плати нови милиони левове, с които да натовари бюджета на всички български данъкоплатци.”

Депутатът от „ИБГНИ” – Юлиян Ненчев, който беше член на тази комисия, заяви, че всъщност, изслушването по казуса е оголило” една законова дупка. Две фирми се разбират едната да изпрати един боклук в България, а другата да го обработи. А той, дали е обработен, абсолютно никой не знае! Фирмата не разполагала с такава технология. Две фирми си попълват някакъв документ и ако някога се сетят институциите, те отиват на проверка. Тоест, няма инициатива от институциите да оказват влияние и контрол върху целия процес.”

Защо няма вътрешен контрол от страна на МОСВ , за да се откриват пороците в работата на отделните регионални инспекции по околната среда и водите? – питам за това министър Асен Личев.А той отговаря:
„ Когато се пенсионирах от министерството, съществуваше една дирекция – „ Политики по околна среда и координация на контролната дейност”. Тази дирекция се занимаваше с координацията и организацията на контролната дейност на регионалните инспекции. Но, когато сега поех длъжността „министър”, аз с учудване разбрах, че тази дирекция е закрита.”

Отидохме в Плевен с камера, за да продължим започнатия разговор в Комисията по ревизия с директора на РИОСВ-Плевен – инж. Стефан Цанев. Тогава депутатите го попитаха – има ли уволнени служители след скандала с боклука? И отговорът беше кратък – „Да. Уволнени са трима служители.”

Сега аз доста притиснах директора с въпроса – как е решил, кого точно да уволни? Защото, от документите вече знаех, кой служител-експерт в РИОСВ-Плевен, под какво се е подписал и какво е твърдял за дейността на „Феникс Плевен”, по третирането на тези 9000 тона смесени отпадъци от Италия?

И документите сочеха, че служители, които са се подписали под една истина в протокол от една проверка – те са съкратени от работа! А служители, които са се подписали под една неистина – те са останали на работа!
Така например, Силвия Стоилова, която е написала в протокол от проверка, че на площадката на „Феникс Плевен” не се извършва дейност, тя е била съкратена. И е останала без работа.

А Кремена Манговска, която 3 дни след това е отишла на проверка с Ирена Христова, се е подписала в протокола, че на площадката има дейност, машините работели и се извършвала дейност. Само че, сега ние вече знаем, че това е една неистина, защото грамадата от 9000 тона отпадъци си стои на площадката нерециклирана. И тази Кремена е останала на работа. Как е било решено, кой да бъде уволнен?

Много трудно директорът Стефан Цанев си призна, че след скандала с боклука в Плевен,” бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров му дал указания, да поиска писмени обяснения от всички служители. И който си признаел, че е допуснал грешка – той можел да остане на работа. А който не си признаел – да не оставал на работа. Същите указания дала и заместник-министърката тогава Славея Стоянова”.

Какво признание измъкнахме от директора на РИОСВ-Плевен!

Бившият министър Емил Димитров му бил наредил да уволни всички служители, които не си признавали грешката за боклука в писмени обяснения! Само че, ако някой не е виновен, той няма какво да си признае. И тогава ще бъде уволнен! А този, който е виновен и си признае вината – той ще остане на работа! Потърсих за коментар бившия министър на околната среда и водите Емил Димитров, но не получих отговор.
Министърът ли раздава правосъдие?

Защото, точно така се е получило на практика. Кремена Манговска се е подписала под една неистина, но тъй като вероятно си е признала грешката – нея са я оставили на работа. Искаме да се срещнем с Кремена. Два часа я чакахме да дойде в кабинета на директора, който я върна от проверка в град Левски. Но, виждайки мен и камерата, Кремена кукна по коридорите. Отказа интервю. Имала право да откаже. Разбира се, че има такива права. Само че, вероятно е забравила задълженията си – да контролира в името на здравето на хората.

А ето и хронологията на задкулисието на тези 9000 тона смесени отпадъци, които по документи ги няма, но те си стоят в Плевен и в момента.

Първият регистрационен документ на фирмата „Феникс Плевен” е бил издаден от директора на РИОСВ-Плевен, още през 2013-та година. Тогава управител на фирмата е бил Николай Миховски. Разрешава им се да извършват дейности по третиране на отпадъци с различни кодове. През 2017-та година, директор на РИОСВ-Плевен вече е Габриел Савов. А за заместник-министър на околната среда и водите е назначен Николай Кънчев, който е бил заместник-председател на ВМРО. На една от снимките във Фейсбук на новия директор на РИОСВ – Габриел Савов, виждаме знака на ВМРО. Дали това ги свързва двамата – директор и заместник-министър?

 

И на 15-ти декември 2017-та, директорът Савов изменя и допълва регистрационния документ на фирмата „Феникс Плевен”, която е с нов управител – Иван Иванов. Така на площадката вече могат да се рециклират органични вещества. А само два месеца по-късно – на 15-ти февруари, 2018-та, директорът Савов пише ново изменение и допълнение в Регистрационния документ. Появява се нов код за отпадъци – 19-12-12. Това са въпросните смесени битови отпадъци. Така, с това изменение в Регистрационния документ, директорът Габриел Савов дава зелена светлина за италианския боклук.

През месец юни, същата 2018-та година, заместник-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев пише на директора на РИОСВ-Плевен Габриел Савов, че „ в МОСВ е пристигнало заявление за издаване на нотификация, за превози от Италия в България на 9000 тона смесени отпадъци с код 19-12-12, предназначени за оползотворяване от „Феникс Плевен”. Да се извърши проверка на място на площадката и да се констатира, изпълнява ли дружеството условията в разрешението за дейности с отпадъци с код 19-12-12?”
И много бързо след това писмо, на 21-ви юни 2018-та, от РИОСВ-Плевен отиват експерти на площадката на „Феникс Плевен” на проверка. Силвия Янева и Зорница Йоткова отиват, проверяват, пишат и подписват протокол, че на площадката няма отпадъци и екструдиращата система и площадката били подготвени за дейностите по третиране на отпадъците.

След това, на 29-ти октомври 2018-та, директорът на дирекция „Управление на отпадъците” в МОСВ тогава – Славея Стоянова пише доклад до заместник-министъра Николай Кънчев, че той може да даде своето съгласие за превоз на посочените отпадъци. И на втори ноември, 2018-та година, заместник-министърът Николай Кънчев подписва нотификацията. Странно, но той отрече пред мен, че имало такава нотификация с неговия подпис.” Била съм бъркала. Нямало такова нещо”. Как ще бъркам? Нали документът е пред очите ми?

И така, в края на 2018-та и през 2019-та година, в Плевен пристигат тези 9000 тона смесени отпадъци от фирмата „Вибеко” в Италия. И срокът на Нотификацията е до 28-ми октомври 2019-та. Това означава, че до тази дата, боклукът трябва да бъде рециклиран. Тоест, да го няма. Но, него го има и сега! Две години по-късно! Защо? Защото, задкулисието на боклука оформя документи отново с неистини. По документи, грамада с отпадъци се стопявала, но всъщност, тя си остава същата! Ето защо?

На 22-ри ноември 2019-та, заместник-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев, пише писмо на директора на РИОСВ-Плевен Габриел Савов. Пита го, осъществява ли се дейност по рециклиране на отпадъците от Нотификацията? Директорът Савов изпраща веднага на проверка Силвия Стоилова и Моника Захариева. Те пишат в Протокола, че „на площадката не се извършва дейност”. И само 3 дни след това, директорът Савов изпраща други експерти отново на проверка на площадката на „Феникс Плевен”. Така се появява нов констативен протокол, подписан от други експерти – Ирена Христова и Кремена Манговска. В него пише точно обратното. Това че, „ на площадката се извършва дейност, съоръженията за третиране на отпадъци са в техническа и експлоатационна годност и в съоръженията се извършва третиране и рециклиране на отпадъците”.

Този резултат от втората проверка е изпратил директорът Габриел Савов на Славея Стоянова в МОСВ.
Интересни свидетелства разкрива и Досъдебното производство на Специализираната прокуратура по делото „Бобокови”. Тъй като то е в съдебна фаза, няма вече следствена тайна. И мога да цитирам, какво е свидетелствала пред разследващия орган Силвия Стоилова. Тя е подписала първия Констативен протокол, че на площадката на „Феникс Плевен” не се извършва дейност.

Ето: „ Констатирахме, че няма отпадъци, имат регистрационен документ, има недействащи машини. През ноември, 2019-та, отново констатирах, че съоръженията не работят. Връчих Протокола от проверката на управителя Айгюн. Същия ден, той ме пресрещна пред сградата на РИОСВ и ми каза, че от министерството не ми харесват констатациите в протокола. Каза, че трябва да напиша, че машините функционират към момента на проверката. Аз тогава му казах, че това няма как да се случи. Бях рязка и го подминах. На следващия ден сутринта, още при влизане в стаята на работа, началник-отдела Ирена Христова ми повиши тон и започна да ме пита, къде съм била предния ден, защото от министерството Славея Стоянова се е обаждала и се била развикала, че трябва да се направи нова проверка на фирмата „Феникс Плевен”. След малко, директорът на РИОСВ Савов се показа на вратата на стаята, в която работим с Ирена Христова и каза на Ирена, че на проверката ще отиде тя с Кремена Манговска. Не зная, какво се е случило след това. През януари, т.г., от любопитство прочетох протокола от тяхната проверка и ми направи впечатление, че е написано, че на площадката се извършва производствена дейност. Аз лично, когато съм ходила на проверки, никога машините не са работили.”

Тази Силвия Стоилова, която е казала истината на разследващите – тя е съкратена от работа. А Кремена, която се е подписала под една неистина – тя си е останала на работа.

Истината за дейността по рециклирането на отпадъците на площадката на „Феникс Плевен” е лъснала през месец октомври, миналата 2020-та година, когато там отиват на проверка експерти от РИОСВ-Велико Търново и експерти от МОСВ. В Констативен протокол от 15-ти октомври 2020-та пише, че „ в западната част на поземлен имот има налична сграда на един етаж, със застроена площ 104 кв.м., която е празна. В сградата няма налична техника или друго оборудване. Няма оползотворяваща инсталация. Няма никакви съоръжения. Не бе установено наличие на работеща система за вода за питейно-битови нужди, в това число и противопожарни.”

Една мнима дейност с отпадъци е установена от контролния орган. Но, тя остава само на книга – само написана в протокола от проверката. Една година по-късно – няма разследване, няма повдигнати обвинения на никого за това.
Попитах един експерт от МОСВ, защо не са премахнали този боклук от площадката? Защо не са го върнали на италианската фирма? Ето, признанията на експерта, който поиска да запазим името му в тайна. Страхува се.
„Пращали сме ги от РИОСВ няколко пъти на проверки. Да видят, рециклира ли се отпадъкът? Те потвърждават. Има ли инсталации? Потвърждават. Но, после, когато отидохме ние, се оказа, че инсталацията е бутафорна. Това е проблем. Ние се опитвахме да го връщаме боклука в Италия. Но, фирмата, нашата, е дала т.нар. сертификати за оползотворяване. Тези сертификати са фалшиви, защото те не са го извършили всъщност, това рециклиране. Те са изпратили документите, че са третирали боклука. А то нищо не е третирано. И сега стои там боклукът.”

И след тези факти – няма повдигнати обвинения за тези 9000 тона смесени отпадъци? Какво е разследвала и какво е проверявала прокуратурата вече почти 2 години? Всички възможни прокуратури са работили по казуса.
А в Окръжната прокуратура в Плевен, прокурор Иван Шарков е образувал административна преписка по надзора за законност. През 2020-та година, прокурор Шарков е поискал от Административния съд София-град, обявяването за нищожни на всички регистрационни документи на фирмата „Феникс Плевен”. Но, съдът излиза с Решение на съдия Веселина Женаварова, че всичко било наред! ОК били регистрационните документи за третиране на отпадъци във „Феникс Плевен”. Това ми заяви в интервю самият прокурор Иван Шарков.

За да има разследване от прокуратурата, трябва да има документи в оригинал. Само че, всички документи по казуса са иззети от Специализираната прокуратура. Така твърди директорът на РИОСВ – Стефан Цанев. А както стана ясно от писмо на Специализираната прокуратура до мен, делото „Бобокови” е с предмет – опасните отпадъци. И то вече е влязло в Специализирания наказателен съд. А неопасните отпадъци, с код 19-12-12 не били включени в предмета на делото, защото те не били по члена за опасните отпадъци.

Да, но има други членове от Наказателния кодекс за евентуални престъпления. Например, престъпление по служба, съставяне на документи с невярно съдържание или измама. Нима, ако работи един нелегален завод и цялата му мнима дейност по третиране на отпадъци се прикрива, чрез съставяне на документи с невярно съдържание от длъжностни лица в контролните органи и като резултат, под открито небе, в градска среда, стои една грамада от отпадъци, поставяща остро въпроса за здравето на хората – нима във всичко това, никой не е извършил престъпление?!

А ние виждаме от фактите в Досъдебното производство по делото „Бобокови”, че разследващият орган – Специализираната прокуратура е разследвала въпросните неопасни отпадъци. Прокурорите са иззели всички оригинални документи за тези отпадъци, но не са повдигнали обвинения. И така са минирали възможността да бъдат повдигнати обвинения за това, защото, оригиналните документи са вече в Специализирания наказателен съд, по друго дело за опасните отпадъци!

В същото време, друга прокуратура – ВАП, образува нова проверка след нашето разследване – „Замитането на италианския боклук в България”.

И прокурор Красимир Ангелов е изискал от РИОСВ-Плевен и от МОСВ всички документи по казуса с неопасните отпадъци. И е описал всички документи. Описва и най-важният от тях – проверката от миналата година, когато експерти от РИОСВ-Велико Търново и от МОСВ, разкриват мнимата дейност с отпадъците във „Феникс Плевен”.
Само че, прокурор Красимир Ангелов от ВАП, вместо да изпрати цялата преписка на компетентната прокуратура за повдигане на обвинения, той е прекратил преписката! И е изпратил преписката в архива!
Сега, всички тези документи стоят в мазето на прокуратурата.

Стоят в тъмното. И тъмнината на прокурорското мазе скрива истината за боклука в Плевен.
Засега…

 

 

 

 

Comments

comments