Публично обсъждане на проектобюджета на община Струмяни за 2019 г.

 

sgrada oba

За осигуряване публичност и прозрачност в управлението на местните финанси, Кметът на община Струмяни Емил Илиев кани всички заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Струмяни за 2019 г.
Обсъждането ще се проведе на 15.01.2019 г. /вторник/ от 10:30 часа в залата на Народно читалище „Будител” – с. Струмяни. Свои предложения, мнения и препоръки, свързани с бюджет 2019 г., можете да предоставите на общественото обсъждане.

Comments

comments