Прокуратурата иска прекратяване на гражданско сдружение със седалище Благоевград, представляващо заплаха за националната сигурност

thumb_770x0_прокуратура_34

Главният прокурор Сотир Цацаров бе сезиран от Държавна агенция „Национална сигурност“ за регистрирано сдружение с нестопанска цел с наименование „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“ със седалище град Благоевград, чиито цели са насочени срещу единството на нацията и представляващо заплаха за националната сигурност.

Главният прокурор изпрати справката от ДАНС на компетентната прокуратура – Окръжна прокуратура град Благоевград.

Окръжна прокуратура – Благоевград възложи и е извършена проверка, след приключването на която, днес – 21.11.2019 г., Окръжна прокуратура град Благоевград сезира Окръжен съд град Благоевград с искова молба за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“. Основание за това е дейността на сдружението, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави. Целите на сдружението са политически, а средствата за тяхното постигане недвусмислено сочат, че учредителите приемат, не само съществуването на македонско етническо малцинство в България /каквото не съществува, предвид решение № 1 от 29.02.2000 г. на КС на РБ по конст.д. № 3/1999 г./, но и че правата и свободите на това малцинство са накърнени, поради което се налага тяхната защита. Дейността на това сдружение е насочена срещу единството на нацията, поради което то съществува в нарушение на чл.44 ал.2 от Конституцията на Р България.

Пресцентърът на Прокуратурата на Република България публикува пълния текст на исковата молба на ОП – Благоевград, със заличени лични данни.

Искова молба

Comments

comments