Процедурата за избор на главен прокурор на Република България ще се излъчва от 10:00 ч. пряко по БНТ 1, БНТ 2 и онлайн чрез страницата на ВСС

лого-ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе на 24.10.2019 г. от 10:00 ч. изслушване на кандидата в процедурата за избор на главен прокурор на Република България, открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г. Процедурата за избор на главен прокурор на Република България ще се излъчва от 10:00 ч. пряко по БНТ 1, БНТ 2 и онлайн чрез страницата на ВСС.

Кандидатура на Иван Стоименов Гешев – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратурана бе предложена от членовете на Прокурорската колегия на ВСС, които в мотивите си сочат, че професионалните и нравствени качества на прокурор Гешев съответстват на конституционните и законови изисквания за заемане на длъжността главен прокурор на Република България“. В мотивите към предложението е посочено, че преди обявяване на процедурата, Прокурорската колегия е направила задълбочен и обективен анализ на състоянието, постиженията и актуалните проблеми на прокуратурата, въз основа на който са конкретизирани професионалните качества и управленските възможности на евентуалния кандидат, както и възможността му да отговори на потребностите на прокуратурата и на обществените очаквания. Кандидатурата е съобразена с перспективите в развитието на прокуратурата и с очакванията на магистратите, съобразно проведените консултации с Асоциацията на прокурорите и с Камарата на следователите в България, и очертаните от тях критерии относно личните, професионалните и моралните качества, които кандидатът за главен прокурор трябва да притежава. Отчетени са постигнатите високи резултати в работата на Специализираната прокуратура под ръководството на Иван Гешев, с които се свързват положителните констатации в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка относно резултатите в борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност.

 

Comments

comments