Президентът наложи вето върху разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

изтеглен файл

Държавният глава упражни правомощието си и върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с които се изменят норми в Наказателно-процесуалният кодекс, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.  С тях се дава възможност за отлагане до 48 часа на уведомяването при задържане на лице. Още по-тревожна е възможността задържани непълнолетни лица да бъдат в неизвестност за техните родители в срок до 24 часа. Конституцията вменява на родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата да ги подпомага.

Президентът подкрепя усилията и мерките в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност като уместни и оправдани, но не е съгласен с подхода на законодателя. Без да е очертан кръгът на лицата и на конкретните престъпления, за които може да се отлага уведомяването, се открива възможност за непропорционално засягане на права и се създава риск изключението да се превърне в правило.

Спазването на високи стандарти за защита на основните права на гражданите е неизменна насока в развитието на европейските правни системи.

Пълен текст на Мотивите за налагане на вето върху разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс може да видите на официалния сайт на Президентството.

https://www.president.bg/news4762/prezidentat-nalozhi-veto-varhu-razporedbi-ot-zakona-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-nakazatelniya-kodeks.html

Comments

comments