Предстои работна среща с птицевъдите от страната

default

Във връзка с епизоотичната обстановка със заболяването инфлуенца по птиците, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)  покани  представителите на птицевъдния сектор за участие в работна група по темата. Тя ще се проведе на 5 ноември, понеделник в сградата на Централно управление на БАБХ –  София, съобщиха от ведомството. Ще бъдат обсъдени епизоотичината ситуация в страната и ЕС по отношение на Инфлуенца по птиците, предприетите и  бъдещигте мерки за превенция и контрол на заболяването в страната.

БАБХ напомня, че по-рано тази седмица със Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (30.10.2018г.) (БАБХ) д-р Дамян Илиев се въведе програма за засилен надзор на птицевъдните обекти относно неблагоприятната епизоотична обстановка в страната, свързана със заболяването Инфлуенца по птиците. В нея са разписани мерките, които трябва стриктно да се прилагат и изпълняват, за да не се допуска разпространение на заболяването. Те включват биосигурност във фермите, по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса и превенция в цялата страна, както и изискването птиците да бъдат транспортирани само след като са предварително лабораторно изследвани за наличие на вируса.

Във връзка с обявените нови две огнища на заболяването в областите Пловдив и Хасково, Агенцията припомня, че с цел превенция и намаляване на риска от разпространение на инфекцията около огнищата със заболяването Инфлуенца по птиците, се създават предпазни зони и зони на наблюдение, в които се забранява движението и търговията с птици и яйца за разплод с изключение на птици за незабавно клане, чието движение е под официален контрол.

 

Comments

comments