Председателят на Дружеството на психолозите в България гостува в ЮЗУ „Неофит Рилски“

swu

Среща-дискусия на тема „Професията психолог в България – тенденции и регулация“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Гост на срещата бе председателят на Дружеството на психолозите в България проф. Сава Джонев. В дискусията участваха студенти и преподаватели от катедра „Психология“ към Философския факултет, които отправиха въпроси, насочени основно към три основни области: Ще бъде ли регламентирано упражняването на психологическа дейност в България; Кой ще бъде органът, който ще осъществява контрола върху спазването на етичните стандарти за работа в професията консултиращ психолог и психотерапевт; Какви ще бъдат стандартите за включване в Публичния регистър на психолозите в България.

Проф. Сава Джонев отговори обстойно на поставените въпроси като уточни, че след обсъждане на проектозакона от гилдията на психолозите се очаква неговото гласуване и приемане от Парламента на Република България до месец септември на 2020 година.

Събитието бе по повод Деня на психолога – 4 април като част от поредицата прояви, организирани от катедра „Психология“ във връзка с професионалния празник на общността.

Comments

comments