Право на отговор! Инж. Емилия Тунева: Декларирала съм отказ от авторски права за извършеното от мен проектиране

d94ec6eb96eb5f25a39f292605530f53

Във връзка с публикацията ни от вчера  Зам. кметът инж.Тунева подписвала „договори за услуги“ с фирми работещи с община Благоевград ? , днес получихме нови пояснения от инж. Тунева. Публикуваме ги като право на отговор, въпреки че при първата дадена възможност, зам.кметът можеше да внесе всички обяснения, които сега съдържа писмото.

При първото запитване, нямаше конкретен отговор на нито един от зададените въпроси, сега се обяснява, че при първите две фирми и след встъпването и в длъжност, Тунева е предоставила декларации за отказ от авторски права.

При поръчката на „Ай би си- консулт“ ЕООД , зам.кметът обяснява, че е изтеглена от екипа проектанти и към момента на  сключване на договора било подадено друго има на проектант в документите. Това остава не ясно за нас, защото на сайта на АОП и община Благоевград в ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  в набора качени документи стои офертата с името на инж. Тунева и липсват данни за оттегляне от екипа. Такива документи липсват като доказателство и в правото на отговор, което получихме.

Ние, изпращаме нови въпроси до инж. Тунева и община Благоевград, които все още остават не ясни за нас:

1. Защо не получихме конкретика в отговорите от инж.Тунева, при изпращане на въпросите ни миналата седмица,  нещо което се случва чак след публикацията?

2. Защо не е отразено оттеглянето и от екипите,  при поръчките, които визираме, което да е видимо в „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“, който раздел е от сайта на община Благоевград?

3. Може ли инж.Тунева да ни предостави документи, доказващи твърденията и, с оглед обективността и значението на въпросите за обществеността?

 Ще попитаме и кметът кой е служителят, който отговаря за съдържанието на раздел „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“ на сайта на община Благоевград и ако има документ за смяна в екипа, както твърди Тунева, защо не е наличен там?

Ето и позицията на инж.Тунева, публикувана без редакторска намеса:

инж. Емилия Тунева- отговор-1 инж. Емилия Тунева- отговор-2

Comments

comments