Подсъдим за незаконно пренасяне на ксанакс от Македония се призна за виновен

дело

Съдът е одобрил споразумение, сключено между Окръжна прокуратура – Благоевград и защитата на подсъдимия Р.К. от гр. Петрич, който се е признал за виновен за извършено от него престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 2 от НК.

Около 10:30 ч. на 07.06.2018 г. , на ГКПП Златарево, подсъдимият К., без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, пренесъл със собствения си лек автомобил, през границата на страната ни от Република Македония, седемдесет броя лекарствен продукт “Xanax 0,5 ml alprazolam“. Веществото било във фабрична опаковка, всяка съдържаща по тридесет таблетки, съдържащи 84,01% от 0,5 мг активно вещество алпразолам. То е включено в Списък III – Рискови вещества от Приложение № 3 към Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Общата му стойност е 281,40 лева.

Подсъдимият Р.К. се е съгласил, на основание сключеното споразумение, да му бъде наложено наказание една година „лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.

Определението на съда има характера на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протест.

Comments

comments