Питат работодателите какви кадри им трябват

thumb_300x225_1856

Агенцията по заетостта отвори днес анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри.  В проучването за потребностите от работна сила могат да се включат и работодатели, които желаят да посочат какви кадри ще търсят през следващите 12 месеца.

Проучването, което е четвърто подред, стартира от началото на месец август сред работодатели от формирана национално представителна извадка въз основа на данни, предоставени от НСИ. До този момент близо 2400 работодатели посочиха чрез on-line анкетен формуляр дали ще търсят нов персонал и какви професии и умения изискват да притежава той.

Проучването се осъществява на основание Закона за насърчаване на заетостта съвместно с комисиите по заетост към Областните съвети за развитие във всички области в страната. Обобщените данни от него ще покажат какви работници и специалисти със средно и висше образование ще са необходими на бизнеса след 12 месеца и в средносрочен план, след 3-5 години.

Данните от подобно допитване в началото на годината показаха, че работодателите най-често очакват (85,5%  от анкетираните) техните служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина и умения за работа под напрежение (62,9%). Прави впечатление, че тези резултати повтарят установените нагласи на работодателите, изразени при второто изследване през 2018 година,  що се касае до първите две най-желани знания и умения. На трето място този път работодателите поставят потребността от знания и умения за въвеждане на нови технологии в 55,9% от случаите (срещу 55,2% през август 2018г.), следвани от  знания и умения за работа с клиенти (55,6%) и практически знания и умения за прилагане на ЗЗБУТ (53,0%).

Сравнителният анализ сочи, че с малки изключения нагласите на работодателите относно очакваните знания и умения на наетия персонал не са се променили. В настоящия етап от развитието на пазара на труда явно най-важното качество остава спазването на трудовата дисциплина и работата под напрежение, а уменията, свързани с конкретната дейност са въпрос на организация и управление на обучения.

 

Comments

comments