Петричанка отива на съд за ползване на фалшиви документи пред Агенция по вписванията

thumb_770x0_дело–зала_372

Районна прокуратура – Петрич е предала на съд В.К. за извършени от нея престъпления – съзнателно ползване на неистински официални и частни документи.

В периода от м. януари 2012 г. до м. април 2013 г., обвиняемата К. сто и четири пъти представила по електронен път, чрез интернет портала на търговския регистър, пред служители на Агенция по вписване при Министерство на правосъдието, платежни нареждания за платени парични такси. За целта тя използвала както електронния си подпис, така и такъв на адвокат В.Г., като на въпросните вносни бележки бил придаден вид, че са издадени от офис на банкова институция. По този начин било удостоверявано действителното плащане на такси за обявяване на Годишен финансов отчет на различни фирми. Размерите им варирали от петнадесет до осемдесет лева.

Освен тези случаи обвиняемата В.К., отново чрез интернет портала на търговския регистър, представяла Съгласия с образец от подписа, по чл. 141, ал. 3 от Търговския закон, с положени върху тях нотариални заверки. На тези документи бил придаден вид, че са извършени от нотариус с район на действие гр. Петрич. Със заверките се удостоверявало полагането на подписи на различни лица от Македония, Сърбия, Германия, както и от населени места в Благоевградска област, в качеството им на управители на фирми, че са съгласни да бъдат избрани като такива и да ръководят дейността на съответните дружества. По подобен начин пред Агенцията по вписванията се удостоверявали и промени в обстоятелствата по партидите на фирмите – положена нотариална заверка върху договор за продажба на дружествен дял.

В двадесет и седем случая обвиняемата К., чрез използване на електронни подписи, съзнателно се ползвала с неистински частни документи – пълномощни от собственици на различни фирми. С тях се доказвало, че те упълномощили адвокат В.К. да ги представлява пред Търговския регистър при Агенцията по вписване.

По електронен път пред компетентен орган обвиняемата използвала неистински документи, с които собственици на фирми доказвали истинността на заявените от тях обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. С протоколите на собственици на капитала и от общи събрания на фирми се доказвало приемането на финансовите отчети и да не се разпределя натрупаната печалба.

Престъпленията били извършени от обвиняемата В.К. през различни периоди от м. януари 2012 г. до м. юни 2015 г.

Предстои делото да продължи в съда.

Comments

comments