Петричани сигнализират: Незаконно изграден сондаж през 2019 г., ще се строи фиктивно през 2020г., за да бъде узаконен и платен

 

„И за този Гергьовден (празник и на петричани) новостроящият се парк в Петрич не бе завършен и открит, въпреки, че година по-рано, кметът Бръчков даде заявка за завършването му „до месеци”
Е, измина 1 година в месеци, но уви! А съгласно договора му за строителството трябваше да е завършен до септември 2019г.! Вече месеци не е спазен договора и срока!“, започва писмото изпратено до нас, от жители на община Петрич.

В него, те обясняват, че освен за не спазеното обещание, искат да разкажат  и за още едно нарушение, което според тях е погазване на законите в страната ни. Става дума за изграждане и узаконяване  на  кладенец/сондаж/ в новостроящия се парк, който обаче вече е построен и готов, от лятото на миналата година.

Тръбният  кладенец (сондаж) е изграден през лятото на 2019 г. в УПИ XLIV, кв. 53 с идентификатор 56126.603.1710 по КККР на град Петрич и е  собственост на община Петрич. Съоражението се намира на  улица „Генерал Тодоров” №5– 3 и е с предназначение за обществен парк. /Поземлен имот 56126.603.1710, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, п.к. 2850, ул. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ № 5– 3, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 54256 кв. м./

На място към момента има изградена бетонова шахта с груб размер Ш100х Д200 см., с дълбочина 90см., в нея ясно личи готово работещо съоражение – монтирана в земята тръба за водовземане с диаметър около ф250мм, монтирана потопяема помпа, укрепена със стоманено въже, ел. табло – захранено с ел. енергия, водомер, филтрираща/обезвъздушаваща система, изградените ВиК връзки и др.

В уверение и за доказателство на твърденията, ние разполагаме със снимков материал,  с щамповани дата и час върху тях от 02.05.2020г.  Има и снимки от 08.04.2020г., от 13.04.2020г., от 15.04.2020г., от които е видно,  че кладенецът не е строен през април или май тази година, а вече е бил готов.

 

 

Гражданите на Петрич ни изпратиха и кратко видео, от процеса на изграждането на въпросния тръбен кладенец (сондаж), което е заснето през лятото на 2019г. от съседен имот ( за  потвърждение автентичността на датата на заснемането му, прилагаме линк към публикацията му във социалните мрежи – Facebook от 27.08.2019г. :

Петричани определят това като чудесно инвестиционно намерение, но питат „защо сега ще лъжем институциите, че тепърва ще го строим, когато вече е изградено?“.

„Как съоражението е изградено без всякакви документи, без строителен надзор, вероятно тогава и без съгласуване с контролните и отговорни за това институции, като РИОСВ и Басейнова дирекция!“, пишат още те.

Откриваме, че през месец март 2020г. община Петрич е публикувала в регистъра си
разрешение за строеж №12 издадено на 17.03.2020г. за „ Тръбен кладенец (ТК-1) с шахта” в УПИ XLIV, кв. 53 по плана на град Петрич, ПИ с идентификатор 56126.603.1710 по КККР на гр. Петрич”

С оглед 14 дневния срок за обжалването му, то е влязло в сила в началото на месец април 2020г.

Така на практика излиза, че община Петрич през 2020г. ще  изгражда фиктивно, документално и ще узакони, изградения незаконно сондаж през 2019г.?  Въпросите на хората са много и всички са свързани със законността на действията, които е предприела и извършила общинска администрация.

На сайта на община Петрич, откриваме и публикувано на 21.02.2020 г.  съобщение за инвестиционно предложение, което касае изграждането на вече изградения сондаж:

С оглед на документите и снимковия материал излиза, че община Петрич съобщава за инвестиционното намерение за изграждане на сондажа, около  година след като той вече е изграден.

„Нима законите и разпоредбите, в частност ЗУТ са различни за строителство от частни фирми и обикновени граждани от тези, които важат за общински и държавни обекти? Нима за общински обекти не важат? Нима има „двоен аршин”?“, завършва писмото на петричани, които допълват и че сигнали вече са изпратени в ДНСК с Вх. No ПЧ-545-01-419 / 04.05.2020г. в Басейнова дирекция с Вх. No КД-06-30/05.05.2020г. и в прокуратурата. 

Припомняме, че за община Петрич подобни действия не са инцидентни, а по-скоро практика в последните години. Припомняме, че  през февруари тази година OLAF влезе в община Петрич, за да разследва поръчка за реконструкция на несъществуваща сграда.  Година по-рано, през март 2019 година, колегите от БТВ направиха репортаж за обществена поръчка за ремонт на покрив, който вече беше ремонтиран.

Всичко това навежда сериозни съмнения и въпроси, като например защо община Петрич първо изгражда, а след това обявява поръчки или узаконява строителство след като то вече е реализирано.

Ще следим с интерес какво ще отговорят институциите, до които сигналът вече е изпратен, както и каква ще бъде позицията на кмета Димитър Бръчков.

Comments

comments