Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2020 година

 

През 2020 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 733 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 22.5%. През годината са настъпили 249 тежки произшествия, при които броят на ранените е 320, а на загиналите – 15 души. В сравнение с 2019 г. броят на ранените и загиналите лица намалява, съответно с 19.6 и 16.7%,  а тежките ПТП – с 20.2%  (Фиг.1).

 

 

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.4%, на ранените – 4.5%, а на загиналите – 3.2%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 238 или 95.6% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 196 или 82.4%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец юли – 42 или 16.9% от общия брой ПТП, а най-малък през месец април – 9. През месец юли ранените лица са най-много – 57 или 17.8% от общия брой за годината. В следствие на ПТП най-много са загиналите лица през месеците март, юни, септември, октомври и ноември – по 2 или 13.3% от общия брой загинали през годината.

В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 43. Най-много ранени лица са регистрирани в четвъртък и петък – по 53. Най-голям е броят на загиналите лица в събота – 5.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години – 9.4%;
  • От 15 до 24 навършени години – 21.9%;
  • От 25 до 64 навършени години – 54.0%;
  • Над 65 навършени години – 14.7%.

От общия брой на ранените участници в движението, с най- висок дял са водачите на МПС – 49.4%, следвани от пътниците – 34.7%, пешеходците – с 15.6 % и работници на пътя -0.3%. С еднакъв относителният дял са загиналите водачи при ПТП и пътниците – 46.7%, следвани от загиналите пешеходци – 6.7%.

През 2020 г. на територията на област Благоевград 55.0% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани извън населените места – със 197 ранени и 13 загинали, останалите 45.0% са регистрирани в населените места, съответно със 123 ранени и 2 загинали лица.

Най-голям брой произшествия през 2020 г. е регистриран в община Благоевград – 54, съответно с 65 ранени  (Табл. 1.), следвана от община Петрич, където са регистрирани 34 ПТП, с 44 ранени и 2 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в общините Струмяни и Хаджидимово – по 5 на брой, съответно – с 6 и 5 ранени лица.

 

Табл. 1. Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени

в област Благоевград по общини

Брой

Област Общини20192020
ПТПЗагиналиРанениПТПЗагиналиРанени
Благоевград3121839824915320
Банско182613218
Белица56726
Благоевград816975465
Гоце Делчев471593248
Гърмен14181215
Кресна10111849
Петрич2322234244
Разлог2122513116
Сандански4547529239
Сатовча7866
Симитли2713423130
Струмяни3356
Хаджидимово5655
Якоруда6188113

 

Comments

comments