Парламентът одобри нови правила за аудиовизуалните медийни услуги

Парламент

  • засилена защита за деца и непълнолетни лица от вредно съдържание
  • количествени правила относно рекламирането
  • 30% европейско съдържание в каталозите на доставчиците на услуги за видео по заявка

 ЕП гласува актуализирането на правилата за аудиовизуални медийни услуги, по-добра защита на децата и 30% квота от европейски произведения в каталозите на доставчиците на услуги за видео по заявка

 След последното гласуване по споразумението, ревизираното законодателство ще се прилага за ефирните оператори, но също доставчиците на услуги на видео по заявка и платформи за споделяне на видеоклипове като Netflix, YouTube или Facebook, както и за излъчване на живо в платформи за споделяне на видеоклипове.

Новите правила ще гарантират:

По-голяма защита за деца и непълнолетни лица от вредно съдържание

 Доставчиците на аудиовизуални услуги трябва да разработят подходящи мерки за справянето със съдържание, което подтиква към насилие, омраза и тероризъм, а неоправданото насилие и порнографията ще бъде предмет на най-строги мерки. Платформите за споделяне на видеоклипове ще трябва да реагират бързо щом съдържание е докладвано или посочено като вредно от потребителите.  Законодателството не включва филтриране на съдържание преди качването му, което би ограничило свободата на комуникациите, но по искане нa Парламента платформите трябва да задействат прозрачен, лесен за използване и ефективен механизъм, който да позволява на потребителите да докладват или предупреждават за вредно съдържание.

 Новата директива включва строги правила относно рекламирането и пласирането на продукти в детски предавания, както и достъпното съдържание в платформи за видео по заявка. Преговарящите от страна на ЕП осигуриха механизъм за защита на личните данни на децата и наложиха мерки, които да гарантират, че данните, събрани от доставчиците на аудиовизуални услуги, не се обработват с търговска цел, нито за профилиране или за поведенческа реклама.

 Преразгледани ограничения на рекламата

 Според новите правила за рекламиране, дневният дял от реклами не може да нахвърля 20% от предаванията в периода между 6.00 и 18.00 часа, като излъчващите оператори разполагат с по-голяма гъвкавост  за решаване кога да пускат реклами. Най-гледано време се определя за периода между 18.00 и 0.00 часа, по време на който зрителите не могат да бъдат изложени на повече от 20% реклами.

30% дял за европейски произведения в каталозите на платформите за видео по заявка

 За да се подкрепи културното разнообразие в европейския аудиовизуален сектор, евродепутатите гарантират най-малко 30% дял за европейски произведения в каталозите на доставчиците.

Платформите за видео по заявка също трябва да допринесат за развитието на европейските аудиовизуални произведения, включително чрез преки инвестиции в съдържание и вноски в национални фондове. Финансовото участие се основава само на приходите от услуги по заявка, реализирани в целевите държави членки (държави членки, в които е установен доставчикът или в целевите държави членки).

Законодателството също включва мерки свързани с достъпа, целостта на сигнала на доставчиците на услуги, укрепването на регулаторните органи и насърчаването на медийни компетенции.

Текстът беше одобрен с 452 гласа „за“, 132 гласа „против“ и 65 „въздържал се“.

Цитати

 Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Аудиовизуалната комуникация е ежедневие за всички нас, включително и за най-малките. 60 % от децата от 9 до 15-годишна възраст влизат в интернет всеки ден, за да си помагат за домашните, за да играят, да изпращат съобщения и да гледат видео. За много от тях виртуалният свят е по-реален от реалния. От съществено значение за благополучието им  е да знаем какво виждат онлайн, както добро, така и лошо, и как влияе то върху физическото и емоционалното им здраве. Затова намирам за правилно актуализирането на правилата за аудиовизуалните медийни услуги, които ще осигурят по-добра защита на децата. Смятам, че е добре да се засили защитата на непълнолетните срещу вредно онлайн съдържание, което подтиква към насилие и омраза“.

 

Следващи стъпки

 Сделката трябва да бъде официално одобрена от Съвета на ЕС преди измененията да влязат в сила. Държавите членки ще имат 21 месеца преди влизането на директивата в сила, за да транспонират новите правила в националното законодателство.

 

Comments

comments