Откриването на стенопис в Американския университет дава начало на проект за опазване на климата и планетата

На специална церемония в Американския университет в Благоевград (АУБ), бе открит стенописът „IT’S TIME” по проект “Down to Earth” (в условен превод „Приземяване“). Стенописът поставя началото на проект, който провокира екологично мислене у младите хора в интерес на опазването на природата и смекчаването на факторите, влияещи на изменението на климата. Той е съвместно начинание на Клуба по устойчиво развитие на АУБ и проект „Game On|Don’t let climate change end the game!” на Българска фондация Биоразнообразие и се финансира от Посолството на САЩ. Гости на събитието бяха заместник кметът на Благоевград по европейско развитие и иновации – Дамян Качулски, заместник-посланик Андриа Брулет-Родригез, директорът на „Българска фондация Биоразнообразие“ – Румяна Иванова и студентите от Клуба по устойчивост към АУБ. Церемонията бе открита от президентът на АУБ, д-р Дейвид Еванс, който сподели, че мюралът изпраща важно съобщение и ние всички като общество трябва да обединим сили, да действаме срещу катастрофалните ефекти на климатичните промени и да започнем да пазим и съхраняваме нашата природа.

Проектът “Down to Earth” се реализира с идеята да свърже изкуството, образованието по природни науки и студентското лидерство и да повиши осведомеността относно устойчивите практики не само в общността на АУБ, а и извън нея. Той се вписва в дългосрочните програми за сътрудничество между посолството на САЩ и Американския университет в България.
Ние сме развълнувани за възможността да подкрепим този проект, не само защото е тук в Американския университет, но и защото той говори толкова силно за едно от най-големите предизвикателства на нашето време – климатичните промени. А има ли по-добър начин да го направим освен чрез изкуство. Държавният секретар Блинкен скоро сподели, че няма държава, която може да се справи сама със заплахите от климатичните промени. Ние сме заедно в това и действията или бездействието на всяка нация, ще повлияе не само жителите на нашите страни, а и на хората по целия свят. Заплахата от климатичните промени е реална и належаща и се надявам, че този мюрал ще е тук дълго време след като студентите са завършили и са започнали своята невероятна кариера. Надявам се, че този стенопис ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения и ще продължи да напомня на студентите за важността на техните действия за запазването на света. Ще успее да ги накара да се замислят за бъдещето на планетата, в която искат да живеят техните деца. Опазването на природата е нашето най-важно наследство!“, сподели заместник-посланикът на САЩ в България – Андриа Брулет-Родригез

Движещата сила зад проекта Down to Earth е Клубът по устойчиво развитие на АУБ. В работата си по него членовете му ще насърчават студентите от университета да се включат в предизвикателства, уебинари и създаване на стенописи. Участието в проектните дейности ще поощрява младежите да следват устойчив начин на живот чрез екологични инициативи за подобрения в ежедневието им и в заобикалящата ги среда. Така младите хора ще поемат водеща роля в изграждането на демократично, силно и устойчиво гражданско общество в България. Членовете на клуба имат за цел също да привлекат и вниманието на местната общност към устойчивия начин на живот.

Този стенопис е нашият начин по красив, артистичен начин да ви кажем, че живота на планетата, добруването на човечеството и всичко живо на нея зависи от ежедневните решения и действия на всеки един от нас. Ще сме изпълнили мисията си, ако всеки път когато го погледнете си казвате, че е красив, но и ви припомни днес да направите нещо по-осъзнато за нашият общ дом Земята.“, сподели Румяна Иванова, изпълнителен директор на Българска фондация Биоразнообразие.

Включвайки се с проект „Game On|Don’t let climate change end the game!”, по програма DEAR на Европейската комисия, Българска фондация „Биоразнообразие“ цели да повиши информираността по отношение на климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието и обществото ни, като подкрепи младите хора и техните идеи и инициативи. Проектът продължава дългогодишните усилия на организацията да популяризира екосистемните услуги и възможностите, които опазените защитени територии предоставят на хората. Тя ще бъде основният двигател на комуникацията за проекта Down to Earth заради широката аудитория, до която достига чрез медийни партньори, социални медии и уебсайтове. Подкрепата от посолството на САЩ и всички други партньори е от ключово значение, за да може инициативата да достигне до всички заинтересовани страни.

Планирани са месечни срещи с партньори и редовен мониторинг на постигнатите резултати във всяка дейност по проекта.
Всички дейности по проекта ще се осъществяват на територията на кампуса на АУБ или онлайн. Самият кампус обаче е отворена зона за отдих на благоевградчани, така че ползите не са ограничени само до общността на АУБ.

Comments

comments