Още нови подземни контейнери за смет в Сандански

Sandanski_Coat_of_arms

Преди около година Община Сандански монтира първите подземни съдове за смет, които са разположени в централната градска част. След тяхното поставяне и провокираният интерес, значително се подобри хигиената и чистотата в града.

Община Сандански сключи договор за монтирането на още 40 броя / 30 големи – 3 куб. м. и 10 малки – 1, 5 куб. м./ от новите и модерни контейнери за битови отпадъци, които ще бъдат разположени, не само в централната част на града, но и в кв. „Крайречен“, ж.к. „Спартак“ и пазара.

Тъй като малките контейнери, които се намират по главната ул. „Македония“ често прехвърлят капацитета си и е необходимо да бъдат обслужвани на 2 часа, ще бъдат заменени с по-големи.

Стойността на новата доставка  е 300 хил. лв.

За повишаване на чистотата и хигиената в градската среда ще бъдат ремонтирани водоноската и сметосъбиращата машина, която ще бъде пригодена със специална надстройка за събиране и обработване на отпадъци от подземните контейнери.

Comments

comments