Определиха работни квоти за хора с увреждания

изтеглен файл

Депутатите въведоха работни квоти за хора с увреждания. Новото изискване е записано в Закона за хората с увреждания  При неизпълнение на задължението работодателят дължи ежемесечно санкция в размер  на 30 %  от минималната работа заплата за всяко незаето място. В предприятие с до 99 работници трябва да бъде наето едно лице с трайно увреждане, при повече от 100 – две лица.

Одобрена бе и месечна помощ за хората с до 90 % увреждания. Тя ще  бъде 57% от прага на бедност, който за догодина е 348 лева. При получена пенсия за инвалидност, помощта се намалява до 30 на сто от линията на бедност.

Решено беше още, че ако отпуснати целеви помощи не се използват по предназначение, те ще трябва да се възстановят заедно с лихвата.

Вицепремиер ще ръководи Националния съвет за хората с увреждания, решиха още  народните представители.

 

Comments

comments