Румен Томов в момента обжалва решението на Административен съд – Благоевград, според което трябва да бъде отстранен от длъжност, защото е в нарушение на Закона за местната власт и местното самоуправление.

„Според нас една административна грешка не може да е повод да бъде отстранен кметът, при положение, че той е предприел стъпки за прехвърляне на фирмите.“, каза Венцислав Кавазов.

„Той все още е кмет и се надяваме решението на ВАС да е в негова полза, затова е и мирен протест. Това по-скоро е митинг, пак казвам, да се покажем, че сме тук, че ни има и го подкрепяме“, каза Добрин Балтов, инициатор на шествието.