Община Благоевград открива три нови социални центъра по проект „Социална инфраструктура за услуги за деца ”

mm_1565959589

 На 20 август 2019 г. Община Благоевград открива три нови социални центъра по проект „Социална инфраструктура за услуги за деца ” .

 От 11:30 часа, в зала 101 на административната сграда ще се проведе заключителна пресконференция. По време на срещата ще бъдат представени дейностите, целите, начините на осъществяване и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

  От 12:30 часа ще се проведе официалната церемония за откриване на обекта. Тя ще се състои на ул. „Братя Миладинови“ № 23, град Благоевград.

Проектът бе изпълнен в срок, а именно, в периода  30.01.2018 г. – 30.09.2019 г.

  Общата стойност на проекта е  1 176 500.00 лв. Тя е съобразена с максималния размер на определената безвъзмездна финансова помощ за Община Благоевград в качеството й на конкретен бенефициент по процедурата.

  Новите центрове се помещават в част от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, като за целта се извърши преустройство и ремонт. Новоизградените центрове са в съответствие с утвърдените от Министерството на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки, съобразени са с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.

 Проектът осигурява подходящо обзавеждане и специализирано оборудване за предоставяне на социални услуги, което ще гарантира безопасна и сигурна среда за ползвателите.

 

 

Comments

comments